Zbiorniki na olej napędowy

W czym przechowywać olej napędowy?

Zastanawiasz się, jak przechowywać olej napędowy? Pytanie to zadają sobie przede wszystkim właściciele warsztatów samochodowych, firm transportowych lub gospodarstw rolnych. To oni potrzebują stałego dostępu do paliwa i dlatego powinni wiedzieć, w czym je składować. Kwestia ta została uregulowana przepisami. Dowiedz się, w czym można bezpiecznie składować olej.

Co wykorzystać do przechowywania oleju napędowego?

Żeby olej napędowy nie tracił swoich właściwości oraz nie wpływał negatywnie na środowisko, należy go przechowywać w odpowiednich zbiornikach. Według obowiązujących przepisów powinny to być zbiorniki dwupłaszczowe, inaczej nazywane dwuściennymi. Drugi płaszcz pełni funkcję tacy wychwytującej. Przepisy rozróżniają wymogi stawiane pojemnikom na olej napędowy o pojemności do 2500 l, od 2500 l do 5000 l i powyżej 5000l.

Zbiorniki na olej napędowy do 2500 l

Zbiorniki dwupłaszczowe o pojemności do 2500 l to jedyna grupa niewymagająca zarejestrowania w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). Powinny natomiast mieć odpowiednią dokumentację:

  • poświadczenie wytwórcy, że zbiornik jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną,
  • deklarację zgodności z normą EN 13341:2005 + A1:2011,
  • dokumentację techniczno-ruchową (instrukcja, charakterystyka),
  • tabliczkę z numerem seryjnym, rokiem produkcji i danymi producenta.

Według przepisów zbiorniki te muszą mieć wlew, do którego można podłączyć wąż dystrybucyjny z cysterny, i czujnik maksymalnego napełnienia. Powinny też mieć przyłącze do uziemienia zbiornika, automatyczny pistolet nalewowy i obudowę zamykaną na kluczyk lub kłódkę.

Zbiorniki dwupłaszczowe 2500-5000 l i powyżej 5000 l

Zbiorniki dwupłaszczowe o pojemności od 2500 l do 5000 l muszą mieć dodatkowo świadectwo wykonania próby szczelności i dokument rejestracji w Dziale Ciśnieniowym odpowiedniego UDT. Poza wspomnianym wyżej wyposażeniem powinny też mieć czujnik przecieku.

Zbiorniki na olej napędowy powyżej 5000 l muszą spełniać wymogi stawiane mniejszym pojemnikom. Prócz tego konieczna jest dla nich zgoda na eksploatację wydana przez Straż Pożarną i zgoda na eksploatację wydana przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zbiorniki dwupłaszczowe zgodne z przepisami prawnymi sprzedaje firma Agra-Oil Sp. z o.o.. Zajmuje się też sprzedażą i dystrybucją wysokiej jakości paliw. Można się w niej zaopatrzyć np. w zimową odmianę oleju napędowego odporną na mrozy sięgające nawet -25oC lub olej o znikomej zawartości siarki, odporny na skażenia mikrobiologiczne i utlenianie – idealny do przechowywania.

Materiał partnera