oznakowania poziome

Rodzaje oznakowań poziomych

Bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy, jak i poruszania się na drodze jest bardzo ważne. W tym celu stosowane jest oznakowanie poziome, w formie linii, pasów, piktogramów, symboli, napisów czy znaków BHP. Przyczynia się ono do zmniejszenia ryzyka wypadków i kolizji oraz zapewnia szybsze i sprawniejsze przemieszczanie się. Do jakich celów używane są jeszcze oznaczenia poziome i jakie są ich rodzaje?

Do jakich celów wykorzystywane są oznaczenia poziome?

Odpowiednie oznaczenia poziome na terenie zakładu produkcyjnego, hali magazynowej, obiektów sportowych, parkingów, garaży oraz dróg dają bardzo dużo korzyści. Mianowicie, jakość funkcjonowania zwiększa się, organizacja dostępnej przestrzeni ulega polepszeniu, a zminimalizowaniu ulega prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków lub kolizji. Oznaczenia poziome w zakładach pracy usprawniają efektywność, zapewniają wygodę personelu, a przemieszczanie po miejscu pracy staje się szybsze i sprawniejsze. Oznaczeniu podlegają ciągi komunikacyjne, drogi transportowe, gniazda produkcyjne, drogi ewakuacyjne, obszary potencjalnych kolizji czy upadków, np. rampy i schody. Bardzo ważne, aby układ malowanych linii był przejrzysty dla użytkowników. Oznakowanie poziome dróg stosuje się w celu organizacji ruchu drogowego, który ma być sprawny, funkcjonalny i ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych. Dokonywać oznaczeń poziomych, możemy nie tylko dla hali magazynowych, zakładów produkcyjnych czy parkingów, ale również dla obiektów sportowych, gdzie oznaczane są boiska, sale gimnastyczne, głównie teren do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki lub rugby oraz powierzchnie tartanowe, tj. bieżnie czy korty tenisowe.

Oznakowania poziome – rodzaje

Biorąc pod uwagę różnorodność podłoża, na którym wykonywane mają być oznaczenia, jak również oczekiwania Klientów, co do ich trwałości, stosowane są różne rodzaje oznakowań poziomych. Do ich tworzenia wykorzystywana jest technika malowania natryskowego. Wybór metody nanoszenia linii zależny jest jednak od wielu czynników – dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą z firmy malowanielinii.pl, która świadczy profesjonalne usługi w zakresie maszynowego malowania oznaczeń.

Oznaczenia poziome w zależności od rodzaju podłoża, na którym mają być wykonane, dzielą się na oznaczenia wgłębne, mające zastosowanie w miejscach, gdzie panują niesprzyjające temperatury czy w miejscach narażonych na ścieranie mechaniczne lub chemiczne. Jest to najtrwalsza metoda oznaczania podłoża. Natomiast oznaczenie napowierzchniowe na podłożu śrutowanym oraz oznaczenie napowierzchniowe, jest mniej inwazyjne dla posadzki, jak i bardziej ekonomiczne niż oznaczenia wgłębne.

Materiał partnera