Pomoc rzeczoznawcy motoryzacyjnego przy likwidacji szkod samochodowych

Pomoc rzeczoznawcy motoryzacyjnego przy likwidacji szkód samochodowych

Wycena i likwidacja szkód samochodowych ma na celu usunięcie strat, które powstały w wyniku wypadku komunikacyjnego. Z usług rzeczoznawcy warto skorzystać, aby ustalić należną kwotę odszkodowania. Istotne jest, aby wartość powstałej szkody została prawidłowo oszacowana. Jak zatem wygląda likwidacja szkody przez rzeczoznawcę?

Kim jest rzeczoznawca motoryzacyjny i czym się zajmuje?

Rzeczoznawca motoryzacyjny to osoba, która ustala przebieg powstania szkody i zakres uszkodzeń. Na tej podstawie przygotowywana jest ekspertyza. Odszkodowanie wypłacane jest z polisy ubezpieczeniowej sprawcy, a właściciel pojazdu, który spowodował kolizję, może także zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia AC, jeśli takie posiada. Opinia eksperta wydawana na podstawie oględzin jest decydująca w procesie likwidacji strat. Certyfikowany rzeczoznawca motoryzacyjny sporządza protokół, który jest podstawą do ustalenia kosztów związanych z naprawą pojazdu. Rzeczoznawcy, jak na przykład ekspert samochodowy z uprawnieniami rzeczoznawcy mgr inż. Piotr Kubatek bardzo często zajmują się także doradztwem technicznym i przygotowują opinie na temat pojazdów.

Likwidacja szkód z OC sprawcy może być przeprowadzona na różne sposoby:

  • Metoda warsztatowa – naprawa odbywa się w warsztacie, który rozlicza się z ubezpieczycielem, a poszkodowany nie otrzymuje środków pieniężnych;
  • Metoda kosztorysowa – poszkodowany otrzymuje odszkodowanie w formie wypłaty pieniężnej, a wysokość wypłaty powinna pokryć koszty naprawy;

Odszkodowanie wypłacane kosztorysem jest tylko częścią należnego odszkodowania a rzeczywiste koszty można uzyskać korzystając z usług certyfikowanego rzeczoznawcy.

Obowiązki i uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego

Kandydat na rzeczoznawcę otrzymuje stosowny certyfikat, wydawany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji oraz dokonuje wpisu na listę ministerialną rzeczoznawców samochodowych.

Zakres obowiązków rzeczoznawcy samochodowego jest dość szeroki i obejmuje oprócz szacowania wysokości szkód także przeprowadzania oględzin pojazdów przed i po naprawie, współpracę z warsztatami samochodowymi, bieżącą kontrolę i analizę dokumentacji oraz informowanie poszkodowanego o statusie rozpatrywanej sprawy. Z rzeczoznawcami współpracują firmy ubezpieczeniowe, warsztaty samochodowe oraz firmy zajmujące się sprzedażą pojazdów.

Materiał partnera