Obowiązki kupującego i sprzedawcy w trakcie sprzedaży auta

W dzisiejszych czasach niewiele już jest chyba w Polsce gospodarstw domowych bez samochodu. W niektórych rodzinach, ze względu na specyfikę dojazdów czy miejsce zamieszkania, mogą być 2 lub więcej. O ile kupować możemy zawsze nowe samochody, o tyle coś trzeba robić z tymi, które już dla nas nie spełniają swojej roli. Zatem zapewne każdy spotka się w swoim życiu z koniecznością zakupu czy sprzedaży auta używanego.

Obowiązki sprzedającego

 • Sporządzenie umowy i umieszczenie w niej prawdziwych informacji

Umowa sprzedaży to najważniejszy dokument przy zawieranej transakcji. Powinny się w niej znaleźć dokładne dane obu stron. W razie wykrycia oszustwa, czy ukrytej wady dyskwalifikującej dany pojazd, konieczne będzie odszukanie strony. Bardzo ważny też jest zapis potwierdzający zapoznanie się kupującego ze stanem technicznym samochodu oraz wyszczególnienie osoby pokrywającej podatek od czynności cywilnoprawnych.

 • Przekazanie wymaganych dokumentów

Sprzedający jest zobowiązany do przekazania wszystkich dokumentów związanych ze sprzedawanym pojazdem. Będą to zazwyczaj:

 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu (jeśli była wydana)
 • ubezpieczenie OC
 • jeden egzemplarz umowy sprzedaży
 • Zgłoszenie w wydziale komunikacji i towarzystwie ubezpieczeniowym faktu zbycia pojazdu

Obowiązki kupującego

 • Sprawdzenie treści umowy

W interesie kupującego jest przypilnowanie, żeby w umowie znalazły się wszystkie potrzebne i zgodne z prawdą zapisy oraz sprawdzenie ich zgodności (np. numery VIN, karta pojazdu, dowód osobisty sprzedającego)

 • Opłacenie podatku PCC

Podatek w Urzędzie Skarbowym opłaca nabywca. Na złożenie wypełnionego druku PCC-3 w urzędzie skarbowym mamy 14 dni, a wysokość podatku to 2% od wartości pojazdu. Potwierdzenie zapłaty należy przechowywać przez 5 lat.

 • Przerejestrowanie pojazdu
 • Wykupienie polisy OC lub przepisanie aktualnej na nowego właściciela

Po sprzedaży samochodu należy bezzwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałym fakcie. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać datę zawarcia umowy sprzedaży, pełne dane zbywcy i nabywcy, w tym numery PESEL oraz dane pojazdu. Pozwoli to uniknąć problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań.

Jak widać to sporo różnego rodzaju formalności. Spytaliśmy w autokomisie Lux, czy możemy jakoś ułatwić sobie tę procedurę i jak się ustrzec najczęstszych pułapek. Dowiedzieliśmy się, że korzystając ze sprzedaży czy kupna samochodu tą drogą, pomijamy kilka z wyżej wymienionych kroków – przejmuje je za nas komis. Zwolnieni też wtedy jesteśmy z podatku od czynności cywilno-prawnych. Ponadto mamy gwarancję rzetelnej oceny stanu blacharki czy silnika, a co za tym idzie wyceny auta. Jako sprzedający natomiast oszczędzamy sobie sporo zachodu i czasu, który musielibyśmy poświecić na umieszczenie ogłoszenia i pokazywanie samochodu zainteresowanym.

Materiał partnera