transport ponadgabarytowy

Na czym polega transport ponadgabarytowy?

Towary o nieregularnych wymiarach wykraczających ponad przeciętne normy określone w prawie, należy transportować w szczególnych warunkach. W tym celu powstał transport ponadgabarytowy, który dotyczy zarówno towarów przewożonych drogą lądową, jak i morską. Co więc wyróżnia transport ponadgabarytowy i jakie ładunki można przewozić zgodnie z jego zasadami?

Jak wygląda transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy, zwany inaczej ponadnormatywnym lub nienormatywnym, to rodzaj transportu takich towarów, których wymiary przekraczają normy określone w prawie dla pojazdów poruszających się po drogach. Transport ponadgabarytowy obejmuje wszystkie ładunki, których szerokość przekracza 2,5 metra, a wysokość 4 m. Długość towaru ponadgabarytowego na naczepie przekracza 16,5 metra, a na przyczepie 18,5 metra. Towary ponadnormatywne to także te, których waga przekracza 42 tony. Transport ponadgabarytowy jest regulowany prawnie, więc aby móc przewozić towary nadgabarytowe trzeba uzyskać specjalne zezwolenia.

Jak mówi ekspert z firmy Wigropol:

Uzyskanie odpowiedniego dokumentu jest uzależnione od tego, czy złożony zostanie właściwy wniosek zawierający niezbędną dokumentację, w tym ekspertyzy mostowe. Dopełnienie wszystkich formalności jest niezbędne ze względu na fakt, że transport tego typu wymaga specjalnej organizacji, która obejmuje szczegółowe zaplanowanie środków transportu i trasy przewozu uzależnionej od rodzaju przewożonego ładunku.

Obecnie na rynku istnieje duży wybór wyspecjalizowanych naczep, dlatego możliwy jest przewóz niemal każdego towaru ponadgabarytowego, ale organizacja tego rodzaju transportu wiąże się z licznymi przeszkodami, ponieważ transport drogowy nie zawsze jest możliwy. Problematyczne mogą być takie elementy drogi jak ronda, wysokie krawężniki, wiadukty oraz mosty w miejscach, gdzie modyfikacja trasy jest niemożliwa lub kosztowna. Z tego powodu ważną rolę w przewozie ładunków ponadgabarytowych odgrywa transport mieszany, w tym morski i rzeczny.

Transport ponadgabarytowy – jakich towarów dotyczy?

Transport ponadgabarytowy umożliwia przewóz praktycznie każdego rodzaju towaru. Wielkości ładunków są więc różnorodne, a jedynym ograniczeniem jest wytyczenie optymalnej trasy oraz rodzaj floty, jaką dysponuje przewoźnik. Najczęściej transport ponadgabarytowy służy do przewozu ciężkiego sprzętu budowlanego, drogowego, górniczego i maszyn rolniczych. W ten sposób można także przewozić elektrownie wiatrowe i inne rozwiązania z branży energetycznej, magazyny i hale oraz linie produkcyjne i urządzenia przemysłowe. Bardzo często transport ponadgabarytowy obejmuje również zbiorniki, konstrukcje stalowe i infrastrukturę, na przykład przęsła mostów czy wieże.

Materiał partnera