samochód zastępczy

Komu i kiedy przysługuje samochód zastępczy?

Zdarzają się sytuacje, gdy nasz samochód w wyniku kolizji, wypadku czy awarii jest unieruchomiony, a my tracimy środek transportu na czas naprawy. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na komunikację miejską czy taksówki. Możemy przez ten czas skorzystać z auta zastępczego. W tym artykule podpowiadamy, komu i kiedy przysługuje samochód zastępczy.

Auto zastępcze niezależnie od komunikacji miejskiej

Wiele osób nadal nie wie, że może skorzystać z auta zastępczego niezależnie od dostępności komunikacji miejskiej. Decyzją Sądu Najwyższego z 2011 roku poszkodowany domagający się auta zastępczego w czasie naprawy swojego samochodu ma pełne prawo z niego skorzystać, aby móc funkcjonować w identyczny sposób, jaki miał miejsce przed unieruchomieniem jego pojazdu. Auta od dawna już nie stanowią dóbr luksusowych, a kwestia podróżowania transportem publicznym stanowi odmienny sposób korzystania z rzeczy. Osoba poszkodowana ma jedynie obowiązek udowodnienia faktycznej potrzeby korzystania z samochodu, np. wykazując, że pojazd służy do dojazdów do pracy bądź odwożenia małoletnich dzieci do szkoły. Należy pamiętać także, że jeżeli poszkodowany posiada 2 lub więcej samochodów, których nie udostępnia (np. nie korzysta z niego współmałżonek), to będzie stanowiło to podstawę do odmowy przyznania samochodu zastępczego na czas naprawy.

Samochód zastępczy a szkoda częściowa lub całkowita

Ze szkodą częściową mamy do czynienia, gdy pojazd po kolizji bądź wypadku nadaje się do naprawy. Z kolei o szkodzie całkowitej możemy mówić w momencie, gdy koszt naprawy samochodu przekracza 70% jego wartości lub jego naprawa byłaby zbyt trudna. W przypadku szkody częściowej mamy prawo skorzystać z auta zastępczego od dnia unieruchomienia prywatnego pojazdu aż do chwili jego odbioru z warsztatu. Natomiast w przypadku szkody całkowitej mamy prawo korzystać z auta zastępczego do momentu nabycia nowego pojazdu. Jeżeli istnieją powody, dla których nie możemy jeszcze nabyć nowego auta, a pełne odszkodowanie zostanie już wypłacone, ubezpieczyciel nadal ma obowiązek opłacania wynajmu samochodu zastępczego. Co ważne – sama utrata możliwości korzystania z własnego pojazdu nie jest szkodą majątkową, więc nie możemy domagać się pieniędzy na wynajem auta zastępczego, lecz zwrotu kosztów z nim związanych.

Auto zastępcze z OC sprawcy

Jeżeli jesteśmy stroną poszkodowaną w kolizji lub wypadku drogowym, możemy wynająć samochód zastępczy na koszt ubezpieczyciela sprawcy. Wówczas auto zastępcze przysługuje nam od momentu wystąpienia zdarzenia aż do czasu, gdy odbierzemy swoje auto z naprawy i będziemy mogli się nim poruszać. Jeśli nie posiadamy w danej chwili pieniędzy na wynajem samochodu lub obawiamy się, że ubezpieczyciel pokryje tylko część kosztów związanych z wynajęciem auta, możemy wystąpić o bezgotówkowy wynajem auta zastępczego z OC sprawcy. Zdarza się, że ubezpieczyciel żąda zwrotu samochodu zastępczego przed zakończeniem naprawy samochodu, gdy ta będzie się przedłużać (np. ze względu na sprowadzenie części lub oczekiwanie na kolejkę w warsztacie). Na tę okoliczność należy zebrać całą dokumentację naprawy i natychmiast się odwołać.

Samochód zastępczy a autocasco i assistance

Umowy ubezpieczeniowe autocasco i assistance są dobrowolnymi umowami cywilnymi, a ich warunku określają strony zawierające. Informacje o tym, czy i w jakich sytuacjach możemy skorzystać z wynajmu auta zastępczego, zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Każdy ubezpieczyciel samodzielnie ustala zakres polisy dobrowolnej, dlatego warunki dotyczące wynajmu samochodu zastępczego należy wynegocjować przy kupnie polisy. W umowie ubezpieczeniowej znajduje się także informacja o tym, na jaki czas przysługuje nam auto zastępcze i zazwyczaj jest to odgórnie ustalona ilość dni, niezależna od tego, jak długo nasz samochód będzie unieruchomiony.

Auto zastępcze a awaria pojazdu na gwarancji

W tym przypadku informacje dotyczące wynajmu samochodu zastępczego zawarte są w oświadczeniu gwarancyjnym. Nie wszystkie firmy zapewniają pojazd zastępczy na czas naprawy samochodu. Musimy liczyć się z tym, że jeśli w oświadczeniu gwarancyjnym widnieje zapis o zapewnieniu auta zastępczego, może nam ono przysługiwać jedynie wtedy, gdy warsztat przekroczył czas na naprawę i nasz pojazd jest całkowicie niesprawny. Ponadto samochód zastępczy otrzymamy na okres nie dłuższy niż 4 dni i tylko wtedy, gdy rzeczoznawca stwierdzi, że zaistniała usterka powstała nie z naszej winy.

W jaki sposób możemy wynająć samochód zastępczy?

Pierwszą możliwością jest skorzystanie z usług wypożyczalni wyznaczonej przez ubezpieczyciela. Należy jednak liczyć się z tym, że wówczas samochód prawdopodobnie będziemy zmuszeni zwrócić w ciągu 7 dni, co może być uciążliwe, jeśli nasze auto będzie znajdowało się w naprawie np. przez miesiąc. Drugą możliwością jest skorzystanie z wypożyczalni, którą samodzielnie wybierzemy. W takim przypadku możemy korzystać z pojazdu zastępczego tak długo, jak będzie to potrzebne, ale zmuszeni będziemy pokryć koszt wynajmu na własną rękę, w tym kaucję, a dopiero później możemy starać się o zwrot poniesionych kosztów z ubezpieczalni. Trzecia możliwość to wynajęcie pojazdu bezpośrednio z warsztatu, w którym nasz pojazd jest naprawiany. Ma to miejsce jednak tylko w profesjonalnych warsztatach samochodowych, oferujących szeroki zakres usług, takich jak np. warsztat Przemysław Wróbel Mechanik Samochodowy w Poznaniu. W takim wypadku nie musimy martwić się o zwrot kosztów z ubezpieczalni, ponieważ ta rozliczać się będzie bezpośrednio z warsztatem.

Na jakie auto zastępcze możemy liczyć?

Przyjmuje się, że auto zastępcze powinno mieć możliwie jak najbardziej zbliżone parametry do naszego prywatnego samochodu. Oznacza to, że wynajęty pojazd nie może być wyższej klasy niż nasz własny, lecz tego samego segmentu lub mniejszego. Jeżeli wybierzemy auto wyższej klasy, np. wynajmując auto na własną rękę, musimy liczyć się z tym, że ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów wynajmu. Z reguły firmy ubezpieczeniowe udostępniają cenniki, w których podają akceptowalną stawkę za dobę najmu najpopularniejszych modeli pojazdów, wyliczoną na podstawie cenników firm partnerskich lub własnej sieci samochodów zastępczych.

Materiał partnera