Kiedy wymienić akumulator w samochodzie?

Kiedy wymienić akumulator w samochodzie?

Żywotność akumulatora, podobnie jak każdej innej części w naszym samochodzie, jest ograniczona. Nie oznacza to jednak, że każdy problem z akumulatorem należy rozwiązywać poprzez jego wymianę. Podpowiadamy jak radzić sobie w sytuacji, kiedy nasz akumulator „siada” i kiedy definitywnie należy wymienić go na nowy.

Zbyt niski poziom elektrolitu

W akumulatorze znajduje się tak zwany elektrolit, czyli wodny roztwór kwasu siarkowego.

– W czasie eksploatacji akumulatora poziom elektrolitu stopniowo maleje, za co odpowiedzialne jest odparowanie wody – wyjaśnia specjalista firmy AutofabW akumulatorach bezobsługowych proces ten zachodzi znacznie wolniej lub są one wyposażone w mechanizm całkowicie zapobiegający odparowaniu wody.

Inaczej jest w przypadku klasycznych akumulatorów obsługowych. Elektrolit jest bardzo istotnym elementem, ponieważ przewodzi prąd między płytami akumulatora – jeśli jego poziom spadnie zbyt nisko i odsłoni płyty, skuteczność akumulatora spada. Jeśli odnotujemy ten fakt, powinniśmy sprawdzić poziom elektrolitu i w razie konieczności uzupełnić go przy pomocy wody destylowanej bądź demineralizowanej. Po uzupełnieniu należy odczekać około pół godziny i sprawdzić gęstość elektrolitu – powinna ona wynosi 1,28 g/cm3. Do pomiaru używamy aerometru

Niedoładowany akumulator

Inną przyczyną wadliwej pracy akumulatora może być jego niedoładowanie. Trzeba w takiej sytuacji jak najszybciej podłączyć go do prostownika, bowiem obniżone napięcie stwarza warunki do trwałego zasiarczenia akumulatora. Przed ładowaniem akumulator powinien zostać wyjęte z auta – jeśli tego nie zrobimy, ryzykujemy, że gazujący elektrolit będzie pryskać na elementy nadwozia. Pamiętajmy, że składa się on z kwasu siarkowego, który może powodować korodowanie metalowych elementów. Do ładowania najlepiej używać prostownika automatycznego, który sam dobiera odpowiednie parametry prąd i może sam zakończyć proces ładowania. Jeśli nasz prostownik nie posiada takich funkcji, musimy go ustawić ręcznie – wartość pojemności na prostowniku powinna być równa 1/10 pojemności akumulatora. Pełne ładowanie akumulatora trwa około 8 godzin.

Napięcie

Ostatnim testem, który powinniśmy wykonać, jest sprawdzenie napięcia w akumulatorze – w ten sposób przekonamy się, czy akumulator nie jest trwale zużyty. Możemy w tym celu użyć specjalnego testera – jeśli napięcie obciążonego akumulatora spada poniżej 10V, oznacza to, że jest on zużyty i nadaje się do wymiany.

Kiedy akumulator nadaje się do wymiany?

Odpowiedź na powyższe pytanie nasuwa się sama: wymiana akumulatora powinna nastąpić w momencie, kiedy nie da się go już uratować innymi metodami. Dodatkowo akumulator powinien zostać bezzwłocznie wymieniony kiedy jego obudowa została uszkodzona. Dlaczego? Ponieważ wyciekający z niego kwas lub żel mogą prowadzić do poważnych zniszczeń w pozostałych elementach silnika.

Materiał partnera