ubezpieczyciel ogląda samochód

Jakie triki stosują ubezpieczyciele, by wypłacić niższe odszkodowanie?

Jeśli brałeś udział w wypadku lub kolizji, należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy. Firma ubezpieczeniowa kierowcy, który ponosi winę za zdarzenie, zbada sprawę i przygotuje kosztorys szkody. Warto dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, ponieważ zdarza się, że ubezpieczyciele proponują zaniżone odszkodowania, licząc na to, że osoba zainteresowana nie złoży odwołania.

Jak ubezpieczyciel wycenia szkodę?

Firma ubezpieczeniowa gromadzi wszystkie dokumenty związane z daną sprawą – są to przede wszystkim dowody potwierdzające uszkodzenie pojazdu, takie jak zdjęcia, opinia rzeczoznawcy, kosztorys naprawy przedstawiony przez warsztat samochodowy. Ubezpieczyciele posługują się specjalnymi katalogami części samochodowych, które zawierają informacje na temat cen poszczególnych elementów z podziałem na producentów (części oryginalne i zamienniki).

Co ważne, zależnie od rozmiaru szkody, zostanie ona zakwalifikowana jako szkoda częściowa lub całkowita. W przypadku szkody częściowej naprawa samochodu jest opłacalna, natomiast szkoda całkowita oznacza, że koszt naprawy przekraczałby wartość samochodu sprzed wypadku lub kolizji. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu różnicę między wartością samochodu sprzed zdarzenia a wartością jego pozostałości, czyli wraku. Nie musisz od razu akceptować wyceny szkody komunikacyjnej – warto przeprowadzić weryfikację kosztorysu ubezpieczyciela, dzięki czemu można uzyskać wyższe odszkodowanie.

W jaki sposób firma ubezpieczeniowa może zaniżyć kosztorys szkody?

Firmy ubezpieczeniowe zaniżają kosztorysy szkód, stosując następujące triki:

  • proponują użycie nieoryginalnych części zamiennych – ubezpieczyciel powinien w kosztorysie szkody uwzględnić cenę oryginalnych części, jeśli takie uległy uszkodzeniu. Warto sprawdzić, czy kosztorys uwzględnia części z odpowiedniej półki cenowej – firma ubezpieczeniowa ma obowiązek dążyć do tego, aby Twój samochód nie stracił na wartości po naprawie. W przypadku wątpliwości dotyczących wyceny szkody możesz skontaktować się z jedną z firm odszkodowawczych, np. Bryksaexpert z Gdańska,
  • zaniżają koszt robocizny warsztatów samochodowych – może się okazać, że kosztorys przygotowany przez ubezpieczyciela nie będzie odpowiadał realnym stawkom za roboczogodzinę w Twoim regionie,
  • zaniżają wartość samochodu sprzed wypadku lub kolizji,
  • nie uwzględniają w kosztorysie wszystkich uszkodzeń, sugerując, że niektóre z nich powstały wcześniej, a nie w wyniku zdarzenia – w takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie i wynająć niezależnego rzeczoznawcę,
  • w przypadku szkody całkowitej, ubezpieczyciel może zawyżyć wartość wraku – odnotujesz stratę, jeśli okaże się, że nie możesz sprzedać wraku po cenie określonej przez firmę ubezpieczeniową.
Materiał partnera