kurs na prawo jazdy kategorii B

Jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii B?

W dzisiejszych czasach prawo jazdy jest zezwoleniem, bez którego trudno funkcjonować. Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, od razu przystępuje do kursu. Nie jest już on tak bardzo skomplikowany, jak kilkanaście lat temu, jednak nadal niewielu zdających egzamin udaje się zdobyć prawo jazdy za pierwszym podejściem. Jak obecnie wygląda kurs na prawo jazdy kategorii B? O tym w poniższym artykule. 

Po pierwsze, formalności 

Aby móc przystąpić do kursu na prawo jazdy kategorii B, należy złożyć kilka podstawowych dokumentów w szkole jazdy. Pierwszym z nich jest uzyskiwany w wydziale komunikacji numer PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę. Przystąpienie do kursu na prawo jazdy wymaga również poddania się badaniom lekarskim, które należy dostarczyć do wybranej szkoły. 

Komplet dokumentów kandydat składa w wybranej przez siebie szkole jazdy. Nie ma on obowiązku uczęszczać na zajęcia w miejscowości, w której mieszka, ponieważ nie ma w tym przypadku rejonizacji. Podobnie sprawa wygląda z egzaminem. Kandydat może go zdawać w jednym z kilkudziesięciu ośrodków egzaminacyjnych w kraju. 

Komplet dokumentów należy złożyć także przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy. Kandydat jest zobowiązany przedstawić:

  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin, 
  • fotografie, 
  • zaświadczenie o odbyciu kursu na prawo jazdy, 
  • orzeczenie lekarskie. 

W dniu dostarczenia kompletu dokumentów ustala się termin egzaminu teoretycznego. Po jego zdaniu kandydat może przystąpić do części praktycznej. 

Kurs na prawo jazdy kategorii B

Każda zarejestrowana w starostwie powiatowym szkoła jazdy, taka jak Ośrodek Szkolenia Kierowców Marcina Sokoła, powinna zapewnić swoim kursantom salę wyposażoną w stoliki i krzesełka dla najwięcej 20 osób. Szkolenie teoretyczne obejmuje 30 godzin zajęć, z których każda jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W przypadku osób zdających prawo jazdy w kategorii B kurs obejmuje również 30 godzin jazdy samochodem. Zaczynają się one dopiero po ukończeniu kursu teoretycznego i każda z nich trwa godzinę zegarową. Pierwsze godziny obejmują zwykle poruszanie się pojazdem po placu manewrowym, zaś kolejne na drodze w terenie niezabudowanym lub na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość poruszania się wynosi powyżej 70 km/h. 

Egzamin państwowy w wybranym ośrodku poprzedzony jest egzaminem wewnętrznym, który odbywa się w szkole jazdy. W przypadku popełnienia błędu test nie zostaje przerwany. Jego pozytywny wynik pozwala na przystąpienie kursanta do egzaminu praktycznego w ośrodku. Egzamin teoretyczny składa się z 18 pytań i trwa 25 minut. Nie można w tym czasie popełnić żadnego błędu. Wynik pozytywny jest ważny 6 miesięcy i uprawnia kursanta do przystąpienia do części praktycznej egzaminu. 

Materiał partnera