Geometria kol i jej wplyw na bezpieczenstwo jazdy

Geometria kół i jej wpływ na bezpieczeństwo jazdy

Geometria kół ma niebagatelny wpływ na zachowanie kontroli nad pojazdem. To z kolei znajduje bezpośrednie przełożenie w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Co więcej, brak prawidłowej zbieżność przyczynia się również do większego zużycia ogumienia, co w perspektywie czasu wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami. Dlatego w trakcie wizyty w warsztacie warto spytać mechanika o możliwość ustawienia geometrii kół.

Czym jest geometria kół i co wchodzi w jej zakres?

Geometrią kół nazywany jest zespół parametrów, które opisują ustawienie kół w pojeździe. W zależności od modelu oraz rodzaju konstrukcji auta może się ona do pewnego stopnia różnić między sobą. Na czynniki, które wchodzą w zakres geometrii kół, został nałożony podział na regulowane oraz nieregulowane. Do tej pierwszej grupy należy w pierwszej kolejności zbieżność. Jest to ułożenie kół z jednej osi względem siebie. Można tutaj wskazać również kąt pochylenia, który zawarty jest między płaszczyznami symetrii koła a pionem. Dzieli się on na dodatni i ujemny, zależnie od ustawienia. Do grupy czynników regulowanych doliczyć również można kąt wyprzedzania osi obrotu zwrotnicy. Najczęściej są to rzeczy regulowane w trakcie okresowej wymiany opon.

Oprócz parametrów regulowany wyróżnia się również te nieregulowane. Należy do nich kąt pochylenia osi zwrotnicy, jej przesunięcie względem osi koła, różnice kątów skrętu wewnętrznego i zewnętrznego itd.

Wszelkie nieprawidłowości związane z geometrią kół są najczęściej naturalnym wynikiem eksploatacji pojazdu. Nie można jednak wykluczyć przypadków, gdy do rozbieżności w geometrii kół dochodzi w wyniku prowadzenia prac naprawczych w sposób nieprawidłowy lub nieumiejętnej wymiany opon.

Ustawienie geometrii kół można przeprowadzić w warsztatach samochodowych, takich jak AUTO – LUX.

Wpływ geometrii kół na bezpieczeństwo jazdy

Niestety nieprawidłowa ustawiona geometria kół wpływa na wiele czynników związanych zachowaniem się pojazdu na drodze. Najłatwiej to zauważyć w momencie, gdy pojazd nie jest w stanie utrzymać toru. W wyniku tego niezbędne jest cały czas nakładanie korekt, co prowadzi do niestabilnej jazdy, podwyższone spalania oraz może być dekoncentrujące dla kierowcy.

Należy również zwrócić uwagę, że nieprawidłowa geometria kół w znacznym stopniu przyczynia się do szybszej eksploatacji elementów pojazdu. W przypadku opon dochodzi do nierównomiernego zużywania bieżnika, w wyniku czego znacznie zostaje zmniejszona ich przyczepność. Łatwiej uszkadzają się również elementy zawieszenia, co w efekcie może się wiązać z kosztownymi naprawami w niedługiej przyszłości.

Materiał partnera