czynnik chłodniczy

Czynniki do klimatyzacji. Co  to takiego?

Sprawnie działająca klimatyzacja to gwarancja długotrwałego komfortu pasażerów i kierowców samochodów. Jednak aby urządzenie chłodnicze funkcjonowało prawidłowo, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej substancji chłodzącej pochodzenia naturalnego lub sztucznego. Jest nią czynnik do klimatyzacji. Jaka jest charakterystyka takiego płynu i co trzeba o nim wiedzieć? Oto najważniejsze informacje.

Czym jest czynnik chłodniczy do klimatyzacji?

Czynnikiem chłodniczym nazywa się taką substancję termodynamiczną, która bierze udział w operacji wymiany ciepła w urządzeniu chłodniczym lub w pompie ciepła. Jest ona wykorzystywana na szeroką skalę w różnych maszynach i urządzeniach chłodniczych, począwszy od chłodni przemysłowych, aż po klimatyzację w pojazdach osobowych.

Substancja, wrząc pod wpływem niskiego ciśnienia i niskiej temperatury, pobiera ciepło, które w kolejnych etapach oddaje w skraplaniu, tym razem już pod wyższym ciśnieniem i w wyższej temperaturze. Na właściwości czynnika chłodniczego mają więc wpływ różnorodne przemiany termodynamiczne.

Czynnik chłodniczy przetwarzany w sprężarce jest niezbędny do działania całego układu klimatyzacji samochodowej.

Uzupełnianie czynnika w razie ubytku

W razie ubytku czynnika chłodniczego należy bezzwłocznie wprowadzić do zbiornika nową substancję. Uzupełnienie czynnika chłodniczego powinno się odbywać nie rzadziej niż raz na 2 lata.

W szczelnych układach ubytek osiąga wartość poziomie od 10 do 20% rocznie i z tego względu warto go uzupełniać sukcesywnie. Dobrej jakości czynniki można nabyć na przykład u zaufanego dostawcy, w firmie Rota.

Czynniki naturalne i syntetyczne

Czynniki do klimatyzacji dzielą się na naturalne i syntetyczne. To rozróżnienie wynika ze sposobu pozyskiwania substancji.

Naturalne czynniki chłodnicze to takie chłodziwa, które powstają w przyrodzie bez ingerencji człowieka. Do popularnych substancji z tej kategorii zaliczają się na przykład r290 i r600a.

Czynniki chłodnicze syntetyczne to – jak sama nazwa wskazuje – chemiczne płyny, które powstały w sposób sztuczny. a więc w wyniku działań człowieka. Powstałe w ten sposób związki mają zróżnicowane parametry w zakresie toksyczności i palności. Ich cechy termodynamiczne uzależnione są natomiast od typu docelowej instalacji.

Czynniki chłodzące a prawo

Zgodnie z Ustawą o „substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” oraz z proponowanymi przez Unię Europejską rozwiązaniami, od maja 2015 roku czynniki chłodzące mogą nabywać wyłącznie osoby prowadzące firmę, mające odpowiednie uprawnienia.

Należy również zdawać sobie sprawę z tego, że w ostatnich latach niektóre czynniki zostały całkowicie wycofane z rynku z powodu zwalczania efektu cieplarnianego. Niestety niemal każdy z syntetycznych czynników chłodniczych jest klasyfikowany jako szkodliwy i z tego względu należy zachować szczególną ostrożność przy użytkowaniu tych substancji.

Materiał partnera