Prawo jazdy kategorii C

Czym charakteryzuje się prawo jazdy kategorii C?

Szkoły nauki jazdy oferują swoim uczniom możliwość odbycia kursu na prawo jazdy na rozmaite kategorie. Najbardziej popularne jest przystępowanie do szkolenia mającego umożliwić uzyskanie prawa jazdy kategorii B, natomiast dużym zainteresowaniem cieszy się też prawo jazdy kategorii C. Sprawdź, jakimi pojazdami można kierować, mając taki dokument i na czym polega kurs na prawo jazdy kategorii C.

Jakimi pojazdami można kierować, mając prawo jazdy kategorii C?

Każde z możliwych do uzyskania praw jazdy, takich jak na przykład prawo jazdy kategorii C, uprawnia do kierowania wyłącznie określoną grupą pojazdów. Oznacza to, że uzyskując prawo jazdy jakiejkolwiek kategorii, nie można prowadzić wszystkich pojazdów. Przed zgłoszeniem się wybranej szkoły nauki jazdy trzeba wiedzieć, jakie dokładnie uprawnienia są akurat potrzebne.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, do czego dokładnie uprawnia posiadanie prawa jazdy kategorii C lub wiesz, jakim pojazdem chcesz kierować, ale nie masz pojęcia, jakie prawo jazdy daje taką możliwość, zerknij na listę pojazdów uwzględnionych w kategorii C. Posiadanie prawa jazdy kategorii C, w którego zdobyciu pomaga między innymi Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-TEST, daje prawo do kierowania takimi środkami transportu jak:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyłączeniem autobusów,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

Jeśli chcesz uzyskać prawo jazdy kategorii C, to masz do tego możliwość, o ile masz ukończone 21 lat lub 18 lat – dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną. Musisz też mieć założony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Nie zapomnij też o tym, że by uzyskać prawo jazdy kategorii C, musisz dysponować prawem jazdy kategorii B.

Na czym polega kurs na prawo jazdy kategorii C?

Odbycie kursu na prawo jazdy kategorii C związane jest z koniecznością przejścia szkolenia teoretycznego i praktycznego, przy czym każde z nich kończone jest odpowiednim egzaminem. Co ciekawe, niektóre szkoły, na przykład ośrodek AUTO-TEST, umożliwiają swoim kursantom odbycie szkolenia teoretycznego zdalnie, poprzez platformę e-learningową. Cześć teoretyczna realizowana jest już w ośrodku i polega na sprawdzeniu swojej wiedzy w praktyce, czyli na drodze. Po pozytywnym przejściu kursu kandydat na kierowcę możesz przystąpić do egzaminów państwowych.

Materiał partnera