Złomowisko

Czy katalizatory podlegają recyklingowi?

Zanieczyszczenie środowiska jest ogromne, dlatego tak ważne jest odzyskiwanie surowców ze zużytych przedmiotów, również z części samochodowych. Obecnie dysponujemy technologiami pozwalającymi na recykling katalizatorów w taki sposób, by nie szkodziły naturze, jednocześnie pozwalając na uzyskanie nowych produktów. Jak wygląda odzyskiwanie surowców z podobnych elementów i dlaczego jest ono tak ważne?

Budowa katalizatorów

Katalizatory samochodowe składają się z warstwy stalowej oraz rdzenia pokrytego konkretnymi pierwiastkami i metalami. Mają one za zadanie wyłapywać zanieczyszczenia i oddawać na zewnątrz spaliny, które są pozbawione dużej części szkodliwych substancji. W skład katalizatorów wchodzą następujące warstwy:

·       z metali aktywnych,

·       pośrednia,

·       uszczelniająca.

Katalizatory dzielą się na dwa rodzaje – ceramiczne oraz metalowe. W pierwszym wariancie znaleźć można kanaliki pokryte platyną lub palladem. Drugi natomiast zawiera metale szlachetne. Budowa katalizatorów ma ogromny wpływ na przebieg ich recyklingu. Do pozyskania konkretnych surowców konieczne jest bowiem zastosowanie nieco innych technik.

Recykling katalizatorów

Recykling katalizatorów ma na celu odzyskanie metali szlachetnych, takich jak platyna, pallad czy rod. Uzyskane surowce są następnie ponownie przetwarzane, często do stworzenia nowych egzemplarzy takich samych produktów. Podczas recyklingu można również odzyskać ceramikę i metal, w zależności od rodzaju katalizatora.

Do odzyskania konkretnych surowców wykorzystuje się różne techniki. Mowa tu zarówno o młynach kulkowych mielących zewnętrzną warstwę, jak i stosowaniu ciekłych metali wypłukujących platynę za pomocą pola elektromagnetycznego.

– Recykling katalizatorów pozwala na oszczędzenie rzadkich zasobów naturalnych, zmniejszenie zużycia energii, która jest niezbędna do wykopania nowych surowców, oraz ograniczenie ilości odpadów na świecie. Jest to zatem zabieg niezwykle korzystny dla środowiska – tłumaczy specjalista z firmy Katmet zajmującej się skupem i recyklingiem katalizatorów.

Recykling katalizatorów musi odbywać się w specjalistycznych zakładach, gdzie znajdują się odpowiednie sprzęty. Jest to bowiem dość skomplikowany proces, dlatego w celu jego przeprowadzenia konieczne jest dysponowanie określonymi uprawnieniami. Jeśli masz zużyty katalizator lub prowadzisz warsztat samochodowy i regularnie pozyskujesz takie części, możesz oddać je do specjalnego skupu. W podobnych miejscach odzyskasz część pieniędzy, a wyeksploatowana część nie będzie zalegała na wysypisku, powodując zagrożenie dla środowiska.

Materiał partnera