Regeneracja chłodnic

Co bardziej się opłaca, naprawa uszkodzonej chłodnicy czy zakup nowej?

Chłodnica to jeden z najważniejszych elementów pojazdów, który odpowiada za odprowadzanie nadmiaru ciepła z jednostki napędowej pojazdu. Ciecz robocza znajdujące się w danej chłodnicy przepływa przez kanały w jej bloku oraz głowicy. Tym samym ciecz robocza pochłania część energii cieplnej z jednostki napędowej, obniżając jej temperaturę. W przypadku, gdy dojdzie do rozszczelnienia w układzie chłodzenia, wtedy ciecz robocza wydostaje się na zewnątrz.

Kiedy zdecydować na naprawę uszkodzonej chłodnicy?

Jakość chłodnicy w danym pojeździe uzależniona jest od kilku czynników. Przede wszystkim jest nim sposób eksploatacji pojazdu. Aktualnie jednym z najczęściej stosowanych materiałów do produkcji chłodnic w nowych pojazdach jest aluminium. Jest ono znacznie lżejsze od stopów metali wykorzystywanych dawniej, co ma pozytywne wpływ na motorykę pojazdów. Jednakże aluminiowe podzespoły przy bezwypadkowej eksploatacji wytrzymują przeważnie koło 5-6 lat. Po tym czasie znacznie zwiększa się ryzyko, że dojdzie do rozszczelnienia się chłodnicy. Możliwe jest jednak przeprowadzenie regeneracji chłodnic.

Osobnym przypadkiem są sytuacji, gdy samochód uległ wypadki. Szczególnie niebezpieczne dla chłodnic są uderzenie z przodu. Dochodzi wtedy do rozległych uszkodzeń w obrębie jednostki napędowej, w tym również do uszkodzenia chłodnicy. Są to bardzo zróżnicowane przypadki, jednakże w wielu z nich najlepszym rozwiązaniem jest zakup nowego podzespołu.

Rzadziej, ale wciąż spotykany, jest przypadek, w którym dochodzi do uszkodzenia chłodnicy w trakcie naprawiania innych elementów pojazdu. Najczęściej jest to spotykane w przypadku, gdy naprawiany jest trudnodostępny element, który znajduje się w jej pobliżu.

To, czy warto naprawić chłodnice, uzależnione jest od rodzaju uszkodzeń. W przypadku drobnych uszkodzeń lub wysokiej ceny nowego elementu – wtedy lepszym rozwiązaniem jest naprawa chłodnicy. Zajmują się tym przedsiębiorstwa, takie jak Radiator Service.

Kiedy lepszym rozwiązaniem jest wymiana chłodnicy?

Jeśli chłodnica uległa poważnemu uszkodzeniu lub rozszczelnienia obejmują wiele miejsc w podzespole, wtedy znacznie lepszym rozwiązaniem jest zakup nowej chłodnicy. W przypadku zakupu nowej chłodnicy bardzo ważny jest też typ pojazdu, w którym będzie dochodziło do wymiany. Samochody osobowe oraz busy nowszej generacji – w ich przypadku zakup nowej lub używanej chłodnicy powinien być w zasięgu budżetu użytkowników. W przypadku jednak maszyn rolniczych i budowlanych koszty związane z zakupem chłodnicy diametralnie rosną, co powoduje, że właściciele znacznie częściej są zainteresowani naprawą uszkodzeń.

Materiał partnera