standardy-dla-sztandarow-policyjnych-oraz-wojskowych

Sztandary policyjne i wojskowe. Jakie standardy powinny spełniać?

Wykonywanie haftów na sztandarach, proporczykach, godłach i emblematach jest dozwolone, ale musi być związane z przestrzeganiem norm dotyczących przedstawiania symboli narodowych. Wszystkie zasady wskazuje Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Sztandary policyjne wojskowe i Państwowej Straży Pożarnej wykonuje się według szczegółowego Rozporządzenia Ministra, określającego każdy detal zarówno drzewca, sztandaru i dodatków do nich. O jakich normach należy pamiętać, również przy wykonywaniu haftów na sztandarach?

Haftowanie sztandarów policyjnych i wojskowych – standardy

Haftowanie jako szlachetna sztuka zdobienia tkanin może być również wykorzystywane przy haftowaniu sztandarów policyjnych i wojskowych na specjalne okazje. Jakich standardów należy przestrzegać?

  • każdy sztandar ma składać się z płata, głowicy, drzewca oraz szarfy,
  • symbole narodowe umieszczane na sztandarach policyjnych i wojskowych mają być otoczone szczególną czcią i szacunkiem. Ochronę prawną symboli narodowych gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
  • symbole narodowe muszą być umieszczane w godnym i honorowym miejscu,
  • symbole narodowe można przedstawiać w formie artystycznej interpretacji, ta interpretacja jednak nie może ujmować im godności, a tym bardziej być traktowana jako oficjalnie reprezentująca państwo polskie,
  • wizerunki symboli narodowych muszą odpowiadać wzorom określonym w nadmienionej Ustawie,
  • symboli narodowych nie można wykorzystywać w celach komercyjnych. Wykonywane w ten sposób symbole muszą różnić się od ustawowych, czyli być przerobione artystycznie albo być we właściwy sposób stylizowane. Za niezgodne z przepisami wykorzystywanie barw i symboli narodowych grozi grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności. Wszelkie występki, które powodują ośmieszenie, obrażenie czy znieważenie symboli narodowych, może zostać ukarane.
  • symboli narodowych nie można niszczyć, a przez niszczenie rozumie się nieodwracalne pozbawienie właściwości charakterystycznych dla danego przedmiotu.

Kto wykonuje sztandary policyjne i wojskowe?

Haftowaniem ręcznym i maszynowym sztandarów policyjnych oraz sztandarów wojskowych zajmują się pracownie haftów. Wszystkie artykuły wykonują solidnie, przy dbałości o najmniejsze szczegóły i zachowaniu norm, dotyczących przedstawiania symboli narodowych oraz szczegółowych opisów zawartych w Rozporządzeniach. Hafty są wykonywane ręcznie lub maszynowo – mówi nasz ekspert ze Studia Haftu Artystycznego w Tarnobrzegu.

Haftowane sztandary policyjne i wojskowe mogą być wykonywane na zamówienie określonych instytucji i poprzedzone uzyskaniem przez te instytucje stosownych pozwoleń. Po zleceniu projektu i zaakceptowaniu ostatecznego wzoru, pracownia zajmie się wykonaniem sztandaru zgodnie z ustaleniami. Poza sztandarami, w takich pracowniach można też zamówić głowice do sztandarów i pozostałe elementy wyposażenia, takie jak rękawice, pokrowce, szarfy czy klamry. W celu omówienia szczegółów zlecenia, należy skontaktować się z wybraną pracownią haftów.

Materiał partnera