słoiki z przetworami warzywnymi

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jakie mają znaczenie dla konsumentów?

Spożywane na co dzień potrawy i napoje mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Liczne akty prawne i przepisy sanitarne mają na celu zapewnienie konsumentom bezpiecznej i dobrej żywności. Zagadnienia dotyczące jakości jedzenia są wciąż aktualizowane i rozwijane, aby nadążyć za rozwojem technologii oraz stałym wzrostem produkcji. 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności

Wszystkie przedsiębiorstwa branży spożywczej mają obowiązek stosowania różnych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Do obowiązkowych systemów w przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem jedzenia na terenie Unii Europejskiej należą:

  • Dobra praktyka Higieniczna (GHP) – obejmuje lokalizaję i infrastrukturę zakładu, maszyny i urządzenia, proces mycia i dezynfekcji, zaopatrzenie w wodę i kontrolę odpadów oraz higienę personelu;
  • Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) – dotyczy przyjmowania surowców i materiałów, procesu obróbki wstępne i zasadniczej, transportu wewnętrznego i zewnętrznego oraz magazynowania wyrobów gotowych
  • Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP) – opiera się na 7 zasadach, które skupiają się na analizie kontroli, określeniu krytycznych punktów kontroli, ustaleniu wartości limitów krytycznych i działań korygujących, określeniu procedury weryfikacji oraz prowadzeniu dokumentacji.

Obok wymienionych obowiązkowych systemów jakości występują również standardy nieobligatoryjne. Do najpopularniejszych należą ISO 22000, skupiający się na zarządzaniu bezpieczeństwem żywności oraz  ISO 9901, który dotyczy zarządzania jakością. Często spotyka się również system IFS Food. Stanowi on zbiór wymagań w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności produktów sprzedawanych pod własną marką w handlu detalicznym i hurtowym. Taki certyfikat ma np. firma Kinga, zajmująca się przygotowywaniem zdrowej żywności.

Znaczenie bezpieczeństwa żywności dla konsumentów

W czasie produkcji żywności może dojść do skażenia jej mikroorganizmami, bakteriami czy wirusami. Spożycie zatrutej żywności skutkuje infekcją lub zatruciem pokarmowym, a to z kolei prowadzi do bóli brzucha, biegunki czy innych problemów żołądkowo-jelitowych.

Wszystkie wdrażane normy i procedury mają więc nie tylko dbać o jakość żywności, ale również zapewniać bezpieczeństwo jej konsumentom. Niewłaściwie wyprodukowana żywność, np. zanieczyszczona lub źle przechowywana, może mieć szkodliwy wpływ na organizm człowieka i prowadzić do poważnych zaburzeń działania między innymi układu pokarmowego.

Materiał partnera