kalibracja urządzeń pomiarowych

Znaczenie kalibracji w precyzyjnych pomiarach akustycznych

Przeprowadzanie pomiarów akustycznych wymaga odpowiedniego przygotowania urządzeń pomiarowych, dzięki temu można mieć pewność, że uzyskane wyniki są w pełni precyzyjne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Polega ono między innymi na skalibrowaniu mierników dźwięku z zastosowaniem odpowiednich urządzeń. Dlaczego ta kwestia jest tak istotna? 

Na czym polega kalibracja urządzeń pomiarowych?

Podstawową kwestią, o której należy pamiętać przy wykonywaniu pomiarów dźwięku, jest sprawdzenie, czy mierzenie poziomu ciśnienia akustycznego odbywa się w poprawny sposób. Procedura związana z tym określana jest kalibracją. Za jej pomocą można wobec tego ustanowić odpowiednią relację między ciśnieniem akustycznym a mocą elektryczną na przykład mikrofonu pomiarowego, w którego przypadku przeprowadzana jest ona dla 250 Hz lub 1 kHz. Należy bowiem pamiętać, że podczas przeprowadzania pomiarów dźwięku to właśnie ciśnienie akustyczne jest podstawowym wskaźnikiem. 

Urządzenia stosowane do kalibracji mierników poziomu dźwięku

Do wykonania kalibracji mierników dźwięku stosowane są specjalistyczne kalibratory akustyczne, które wytwarzają określony poziom ciśnienia akustycznego. Dzielą się one na dwa podstawowe rodzaje, wśród których wyróżnić można:

  • standardowe kalibratory dźwięku generujące poziom ciśnienia akustyczne 114 dB dla częstotliwości 1 kHz, stosowane są one w przypadkach, kiedy urządzenia pomiarowe wyposażone są w charakterystyki korekcyjne, jak w przypadku mierników poziomu dźwięku z korekcją A, 
  • czterozakresowe kalibratory akustyczne pozwalające na wybór poziomu ciśnienia akustycznego równego 250 dB i 114 dB dla częstotliwości wynoszących 250 Hz lub 1 kHz, niekiedy wyposażone także w funkcje umożliwiające dokonywanie pomiarów temperatury, ciśnienia i wilgotności. 

W jaki sposób dokonywana jest kalibracja mierników dźwięku?

Kalibracja mierników dźwięku przed przeprowadzeniem precyzyjnych pomiarów akustycznych za pomocą między innymi pistonów, tradycyjnych kalibratorów dźwięku oraz wzbudników elektrostatycznych dostępnych, chociażby w ofercie firmy Systemy-Pomiarowe odbywa się na różne sposoby w zależności od danego miernika. W przypadku na przykład mikrofonów pomiarowych polega ona na zamontowaniu na nich kalibratora oraz włączeniu źródła. Dzięki temu można skontrolować czy miernik poziomu dźwięku wskazuje prawidłowe ciśnienie akustyczne. Jeśli nie jest ono poprawne, czułość urządzenia pomiarowego jest regulowana do momentu, aż wskaże ono prawidłową wartość, co jest jednoznaczne z jego skalibrowaniem.

Materiał partnera