elektrośmieci

Zasady postępowania z elektrośmieciami

Elektrośmieci, czyli inaczej elektorodpady, to grupa odpadów, która obejmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a zatem urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, audiowizualny, oświetleniowy oraz różnego rodzaju narzędzia elektryczne. Ze względu na substancje szkodliwe, które zawierają, należy postępować z nimi w szczególny sposób. Czasy, gdy były wyrzucane na śmietnik razem z innymi odpadami, bezpowrotnie minęły.

Elektorśmieci zawierają niebezpieczne substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu przenikają do gleby, wód gruntowych oraz powietrza, powodują zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a tym samym stwarzają stan zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Dlatego zanim zaniesiemy starą lodówkę, pralkę czy komputer na najbliższy śmietnik, sprawdźmy, jak inaczej możemy się jej pozbyć, przyczyniając się tym samym do ochrony naszej planty. Jak postępować z elektrośmieciami?

Punkty zbiórki ZSEE

ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zawiera takie niebezpieczne substancje jak rtęć, ołów, chrom, kadm, nikiel, PCB oraz azbest, dlatego zasady postępowania z nim regulują przepisy krajowe oraz unijne. Najważniejsze to zdać sobie sprawę, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zabronione jest wyrzucanie takiego sprzętu do zwykłego śmietnika, za co grozi kara 5000 zł. Prawo nakłada na nas obowiązek oddania go do specjalnego punktu odbioru i utylizacji. Punkty takie działają zarówno w ramach gminnych jednostek, zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych, jak i są prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców. Jednym z przykładów jest firma KN Meble, zajmująca się nie tylko utylizacją elektrosprzętu, lecz również mebli biurowych, okien czy wykładzin.

Nowy w zamian za stary

Inną metodą postępowania ze zużytym ZSEE jest, w przypadku zakupu nowego sprzętu, pozostawienie starego w sklepie. Na mocy obowiązujących przepisów, konsument ma bowiem prawo oddać bezpłatnie zużyty sprzęt tego samego rodzaju, który nabywa, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć go od klienta w takiej samej ilości i nie może żądać za taką usługę dodatkowej opłaty.

Zostaw w serwisie

Często wydaje nam się, że nasz stary sprzęt da się jeszcze uratować i naprawić. Niestety, zazwyczaj okazuje się, że naprawa jest niemożliwa, zbyt skomplikowana lub zwyczajnie nieopłacalna. Warto pamiętać, że mamy wówczas prawo nieodpłatnie pozostawić sprzęt w punkcie serwisowym. Jedyny przypadek, w którym serwisant będzie mógł odmówić jego przyjęcia, będzie sytuacja, w której sprzęt ten będzie stwarzał zagrożenie dla życia lub zdrowia osób go przyjmujących.

Materiał partnera