recykling elektroniki

Recykling elektroniki – charakterystyka procesu

Co daje recykling elektroniki?

Zwiększająca się świadomość społeczna na temat środowiska przyczynia się do skupienia bardzo dużej uwagi na tematy związane z jego ochroną. Jednym z nich jest selektywna zbiórka odpadów, która ma na celu m.in. łatwiejszą utylizację surowców wtórnych. Nie inaczej jest z elektroniką. Po okresie swojej przydatności sprzęt AGD i RTV jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny, którego pod żadnym pozorem nie można wyrzucać na zwykły śmietnik. Oprócz kwestii ideowych rolę odgrywa również prawo – za taki czyn grozi kara grzywny wynosząca aż 5000 zł. Szkodliwe substancje znajdujące się w zużytej elektronice (mówimy tutaj i rtęci, azbeście, ołowiu czy freonie) mogą przedostać się do gleby lub wód gruntowych i zanieczyścić je na wiele lat, dlatego w tym przypadku należy podjąć inne działania.

Komu powierzyć recykling elektroniki?

W sytuacji gdy zalega nam zużyty sprzęt AGD, elektroniczny czy komputerowy, należy skorzystać z usług firmy oferującej odbiór elektrośmieci i recykling elektroniki, co sprawi, że korzyści pojawią się po obu stronach – dbałość o środowisko naturalne, recykling, czyli „drugie życie” dla zużytego sprzętu, a także pozbycie się niepotrzebnego sprzętu bez konieczności dowozu go w określone miejsce. Specjaliści pracujący w Ago Recykling zadbają o odbiór oraz utylizację sprzętu elektrycznego bądź komputerowego, w tym niszczenie dysków twardych, a także przyjmowanie i późniejszy recykling zużytego sprzętu RTV i AGD. Firma swoje usługi oferuje nie tylko do osób prywatnych, ale również do przedsiębiorstw, instytucji, szkół, banków i serwisów.

Czym jest BDO?

Należy również pamiętać, że 1.01.2020 r. Ministerstwo Środowiska uruchomiło elektroniczny moduł ewidencji odpadów, który działa w oparciu o dane zgromadzone w bazie danych o odpadach – BDO. Wynika z tego, że każdy podmiot, prowadzący ewidencję odpadów, powinien posiadać wpis do rejestru w odpowiednim dziale, a także uzyskać indywidualny numer rejestrowy. Obowiązek takiej rejestracji mają także podmioty, które transportują odpady, wprowadzają sprzęt, baterie czy towary w opakowaniach, oraz przedsiębiorcy gospodarujący odpadami.

Materiał partnera