Na czym polega spawanie materiałów?

Znamy wiele sposobów łączenia materiałów, mniej lub bardziej skutecznych, jednakże najpewniejszą i najprostszą metodą, a przy tym najmniej pracochłonną, jest spawanie. Właściwie tylko dzięki spawaniu możemy otrzymać bardzo szczelne połączenia o wytrzymałości równej samemu poddawanemu obróbce materiałowi. Wszelkie miejsca połączeń wykonywanych innymi metodami są znacznie mniej odporne na rozrywanie lub zginanie.

 Czym różni się spawanie od innych metod łączenia materiałów?

Wszystkie metody łączenia materiałów określamy terminem „spajanie”. Tak więc spajaniem będzie zarówno spawanie, klejenie materiałów, łączenie ich przy pomocy śrub, nitowanie, jak i chociażby proste zbijanie elementów drewnianych przy pomocy młotka i gwoździ. Jednakże tylko pierwsza z tych metod, a więc spawanie, daje połączenie o fizycznej ciągłości materiałowej; oznacza to, że zarówno łączony materiał, jak i spoina tworzą jednolitą strukturę o dokładnie takich samych parametrach wytrzymałościowych jak poddawane łączeniu elementy.

W procesie spawania łączone materiały są nagrzewane do takiego stopnia, iż ich krawędzie ulegają stopieniu do płynnej postaci, co umożliwia ich zlanie się i pełne zespolenie – dowiadujemy się w sklepie spawalniczym BEST z Krakowa.

 Metody spawania

Znamy dwie podstawowe metody spawania: spawanie gazem i spawanie elektryczne. Niezależnie jednak od zastosowanej techniki, zawsze celem każdego z tych sposobów łączenia będzie wykonanie z dwóch lub większej ilości elementów jednolitego pod względem strukturalnym tworu. Jest to możliwe do osiągnięcia w wyniku utworzenia, po podgrzaniu łączonych brzegów, tzw. jeziorka, które po schłodzeniu tworzy bardzo mocną spoinę. Istnieje wiele technik spawania tymi dwiema podstawowymi metodami; jest to podyktowane tym, że mamy do czynienia z różnymi materiałami, co wymaga często stworzenia odmiennych warunków przy ich spawaniu. Tak więc stosowane jest spawanie z dodawaniem lub bez dodawania specjalnego spoiwa; mamy spawanie w specjalnych osłonach gazowych, neutralnych bądź biorących aktywny udział w tym procesie; mamy wreszcie spawanie łukowe, elektronowe, laserowe, plazmowe, atomowe, elektrożużlowe i jeszcze kilka innych. Już samych technik spawania elektrycznego jest kilkanaście. Celem spawania jest stworzenie trwałego i silnego przede wszystkim pod względem mechanicznym połączenia, niemożliwego do osiągnięcia żadnymi innymi metodami.

Materiał partnera