spektrometr mas

Jakie są możliwości spektrometrów mas z potrójnym kwadrupolem?

Aby wykonywane w nowoczesnych laboratoriach badania analityczne były wiarygodne i dokładne, a ich wyniki spójne, niezawodne i powtarzalne, placówki te muszą być wyposażone w narzędzia najwyższej jakości. Takimi z całą pewnością są wyposażone w unikalne tryby skanowania tandemowe spektrometry masowe typu potrójny kwadrupol. To urządzenia dla najbardziej wymagających laborantów. Jakimi możliwościami charakteryzują się spektrometry tego typu?

Czym są spektrometry masowe typu potrójny kwadrupol?

Spektrometry masowe typu potrójny kwadrupol to urządzenia wyposażone w dwa transmisyjne kwadrupolowe spektrometry mas, pomiędzy którymi znajduje się trzeci spektrometr pełniący funkcję komory zderzeń. Taki układ analizatorów jonów pozwala na rozpoznawanie analitów na podstawie produktów reakcji fragmentacji. Użycie potrójnego kwadrupola (TQ – Triple Quadrupole) zwiększa możliwości urządzenia, które dzięki temu staje się najczulszym i najbardziej produktywnym narzędziem do przeprowadzania wysokowydajnych analiz w warunkach laboratoryjnych. Do cech charakterystycznych spektrometrów masowych Triple Quad/QTRAP należy również zwiększona selektywność i szybkość działania, ulepszone tryby skanowania oraz wysoka tolerancja i odporność na niekorzystne działanie matrycy. Największą zaletą spektrometrów typu potrójny kwadrupol jest nieporównywalna do innych urządzeń wysoka jakość pomiarów analitycznych.  

Popularne zastosowania spektrometrów masowych z potrójnym kwadrupolem

Spektrometry masowe wyposażone w potrójny kwadrupol to najpopularniejsze urządzenia wykorzystywane podczas przeprowadzania precyzyjnych analiz ilościowych. Wynika to z wysokiej czułości i znakomitej selektywności tych narzędzi laboratoryjnych. Obecnie z urządzeń typu potrójny kwadrupol korzystają nowoczesne laboratoria analityczne prowadzące badania dotyczące m.in. kompleksowej analizy żywności, a także substancji biologicznych, środowiskowych, geochemicznych, toksykologicznych czy kryminalistycznych.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klienta w firmie Spektrometria, która zajmuje się sprzedażą oraz serwisowaniem narzędzi do przeprowadzania badań laboratoryjnych: Spektrometry masowe z potrójnym kwadrupolem to urządzenia bardzo chętnie wykorzystywane w przeprowadzaniu dokładnych badań przy pomocy technologii LC-MS, czyli metody opartej na połączeniu chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas. Obecnie badania przy użyciu tej technologii wykonują nie tylko duże koncerny farmaceutyczne, ale też inne firmy zajmujące się diagnostyką i ogólnymi analizami ilościowymi. Wszystkim podmiotom decydującym się na zakup narzędzi tego typu początkowa inwestycja zwraca się bardzo szybko, ponieważ poprzez uzyskiwanie możliwie najbardziej precyzyjnych i powtarzalnych wyników firmy te zyskują szansę na błyskawiczny rozwój oraz rozszerzenie swojej oferty badań.

Spektrometry masowe typu potrójny kwadrupol to najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny dostępny na rynku. Jego zakup pozwala znacząco zwiększyć jakość wykonywanych badań i analiz, a dzięki temu aktywnie przyczynić się do rozwoju prowadzonej przez siebie działalności.

Materiał partnera