panele światłowodowe

Jakie funkcje pełnią panele światłowodowe?

Każda, nawet najmniejsza sieć komputerowa składa się z szeregu elementów: zarówno aktywnych, które wytwarzają lub modyfikują sygnał przesyłany przez sieć, jak i pasywnych, które tylko przenoszą sygnał. Do tej drugiej grupy zaliczają się między innymi panele krosowe. Nie inaczej jest w przypadku sieci światłowodowych, w których stosowane są światłowodowe panele krosowe, zwane też patch panelami światłowodowymi. Jakie są ich najważniejsze funkcje?

Do czego służą panele światłowodowe?

Jak wspomniano we wstępie, panele światłowodowe są pasywnymi elementami sieci światłowodowej. Należą do niezbędnych akcesoriów przeznaczonych do montażu w szafach rack, ale dostępne są także w wersji natynkowej. Panele światłowodowe pozwalają przede wszystkim na uporządkowanie okablowania poprzez zgrupowanie wszelkich gniazd/portów wejściowych w jednej lokalizacji. Dzięki temu dostęp do nich w szafach serwerowych jest znacznie ułatwiony. Patch panele światłowodowe umożliwiają podłączanie rozmaitych urządzeń w różnych konfiguracjach, jak również bezproblemowe dokonywanie zmian. W rezultacie ich zastosowanie pozwala ograniczyć zużycie portów wejściowych i urządzeń sieciowych, często bardzo kosztownych, takich jak serwery i przełączniki.

Jak są zbudowane panele światłowodowe?

Typowy panel światłowodowy ma metalową obudowę, w której znajdują się panele adaptacyjne i tacki łączące światłowody. Te drugie umożliwiają łączenie włókien światłowodowych z warkoczami światłowodowymi, które podłącza się do portów wewnętrznych patch panelu. Są one zwykle stałe, w wyniku czego kable światłowodowe nie są odłączane w żadnym punkcie. Panel światłowodowy ma również zewnętrzne porty, które przeznaczone są do przyłączania światłowodowych kabli patch. Poprzez ich podłączanie i odłączanie możliwe jest wykonanie połączenia pomiędzy urządzeniami. Patch panele światłowodowe mają dwie komory: w jednej znajdują się gniazda grodziowe lub adaptery, a w drugiej przechowuje się nadmiar włókien.

Wyróżnia się różne rodzaje paneli światłowodowych. Najczęściej spotykane są modele przeznaczone do montażu w szafach rack standardu 19″, które dostępne są między innymi w ofercie firmy S-Cabling. Istnieją też panele w standardzie 10″, które występują w dwóch wersjach: do montażu w szafach oraz natynkowej, czyli bezpośrednio na ścianie. Patch panele charakteryzują się także różną wysokością użytkową. Najpopularniejsze są modele o wysokości 1U (44,45 mm), ale występują też panele o innej wysokości, na przykład 2U lub 3U. Ponadto panele mogą mieć różną liczbę portów – zwykle mieści się ona w przedziale od 12 do 96.

Materiał partnera