Jak dobrać oświetlenie do magazynu?

Okazuje się, że dobór odpowiedniego systemu oświetlenia w magazynie ma ogromne znaczenie z uwagi na koszty eksploatacji. W tym przypadku znaczenie ma nie tylko sama moc żarówek. Na jakie elementy należy więc zwrócić uwagę, wybierając oświetlenie do magazynu? Co trzeba wiedzieć przez podjęciem decyzji w tym zakresie? Sprawa wbrew pozorom jest dość skomplikowana.

Niezawodność

W magazynach, w których pracuje się w systemie wielozmianowym, ogromne znaczenie ma trwałość i niezawodność elementów systemu oświetleniowego. W tym przypadku każda usterka może skutkować przestojem w pracy i generować spore straty. W obiektach bardzo wysokich źródłem dodatkowych kosztów jest także złożoność procesu wymiany czy naprawy lamp, są one bowiem trudno dostępne. Dlatego już na etapie projektowania należy się upewnić, czy proponowane rozwiązania nie będą wymagały zbyt częstych interwencji tego rodzaju. Jakie elementy są więc w tej sytuacji najważniejsze? Jak odpowiednio dobrać lampy do magazynu?

Wartość L

Bardzo ważnym parametrem w przypadku oświetlenia jest wartość L, czyli strumień świetlny, jaki oprawa emituje po tym, gdy minie podany przez producenta czas pracy. Na przykład oprawa o L80 i żywotności na poziomie 85 000 roboczogodzin i strumieniu świetlnym 4500 lm po upływie wskazanego czasu emitują strumień świetlny na poziomie minimum 3600 lm. Z kolei wartość B mówi o tym, jaki odsetek diod będzie świecić poniżej wartości L po upływie podanego czasu. Wartość B10 oznacza, że po 85 000 roboczogodzinach 10% źródeł światła danej oprawy może świecić z mniejszą niż 80% skutecznością. Pozostaje jeszcze parametr C, który określa, ile procent opraw ulega awarii przed upływem zadeklarowanej przez producenta żywotności.

Żywotność

Parametry L i B pozwalają projektantom już na samym początku uwzględnić spadek strumienia światła. Eksperci i producenci oświetlenia, tacy jak np. firma Lediko sugerują, że aby zagwarantować sobie bezproblemową eksploatację oświetlenia przemysłowego i to bez konieczności nadmiernego zawyżania wejściowego natężenia światła, należy stosować oprawy o żywotności rzędu około 100 000 roboczogodzin i parametrach L80 i B10 lub jeszcze lepszych. W przypadku magazynów pod uwagę powinno się wziąć także czynniki mające związek z warunkami, w jakich oprawy funkcjonują. W obiektach o podwyższonej temperaturze oświetlenie wymaga na ogół częstszej wymiany czy napraw. Z kolei w magazynach o podwyższonych poziomie wilgoci należy zastosować lampy z wysoką klasą szczelności.

Materiał partnera