Elektrośmieci

Elektrośmieci – co z nimi robić?

Troska o środowisko powinna być naturalną potrzebą każdego człowieka. Na wiele czynników, które zanieczyszczają przyrodę, pojedyncze osoby nie mają wpływu lub jest on minimalny. Jednak za inne, jak na przykład odpowiednie sortowanie własnych odpadów, każdy odpowiada indywidualnie. Wśród odpadów, specjalną kategorię tworzą tak zwane elektrośmieci. Każdego roku produkujemy ich coraz więcej, tym samym sprawiając, że stają się bardziej niebezpieczne. Czym są elektroodpady, dlaczego są takim zagrożeniem dla przyrody i co można zyskać oddając je w odpowiednie miejsce do recyklingu?

Elektrośmieci – czym są?

Elektrośmieci to zbiorowa nazwa odpadów, do których zaliczają się zużyty sprzęt elektroniczny oraz elektryczny. Lista przedmiotów, które można określić jako „elektrośmieci” jest bardzo długa. Są to między innymi stare żarówki czy świetlówki, małe i duże AGD, sprzęt komputerowy, drukarki, telefony, smartfony, sprzęt audio-wizualny i wiele innych. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wszystkie w jakiś sposób do działania wykorzystują elektryczność. Jeśli się zużyją, popsują, a ich naprawa jest nieopłacalna lub po prostu wymienia się sprzęt na nowy, nie można wyrzucić ich ot tak, po prostu wyrzucić z innymi odpadami komunalnymi. Jest to podyktowane troską o środowisko, bo elektrośmieci zawierają w sobie liczne, bardzo szkodliwe substancje.

Dlaczego elektrośmieci są tak niebezpieczne dla środowiska?

Do produkcji sprzętu elektronicznego często wykorzystuje się substancje i materiały, które – bez odpowiedniego zabezpieczenia – mogą być bardzo szkodliwe dla środowiska, na przykład, gdy przedostaną się do gleby. Dopóki sprzęt działa i jest użytkowany, nie są groźne, ale gdy trafią w nieodpowiednie miejsce, mogą – choćby pod wpływem warunków atmosferycznych – zostać uwolnione i dostać się do gleby lub ujęcia wody. Wśród niebezpiecznych pierwiastków w elektrośmieciach można znaleźć między innymi:

  • rtęć – zawarta w niektórych typach świetlówek
  • kadm – zawarty w bateriach urządzeń elektronicznych
  • ołów – wykorzystywany jako składnik stopów lutowniczych
  • azbest – wykorzystywany jako izolator
  • brom i jego związki – wykorzystywany w sprzęcie komputerowym.

 

Wszystkie są groźne nie tylko dla środowiska, ale również bezpośrednio dla zdrowia ludzkiego – część z nich może prowadzić nawet do zmian nowotworowych.

Elektrorecycling

Oprócz troski o środowisko, odpowiednia utylizacja elektrośmieci ma jeszcze jeden cel. W sprzęcie elektronicznym, oprócz substancji szkodliwych, znajdują się również takie pierwiastki oraz elementy, które można ponownie wykorzystać. To tak zwany elektrorecycling, dzięki któremu ze zużytego sprzętu elektronicznego można odzyskiwać między innymi złoto i inne metale szlachetne, a także podzespoły, które nadają się do dalszego użycia. To również „zysk” dla środowiska, bo nie trzeba produkować nowego elementu – nie wykorzystuje się więc kolejnych zasobów.

Ekorabat – zyskuj za utylizację sprzętu elektronicznego

Zgodnie z prawem, elektrośmieci należy wyrzucać lub oddawać tylko w specjalnych punktach – niezastosowanie się do tego grozi karą grzywny nawet do 5000 zł. W praktyce jednak, chęć uniknięcia kary nie powinna być jedynym, a na pewno nie najważniejszym, motywatorem do właściwej utylizacji sprzętu elektronicznego. Okazuje się bowiem, że oprócz troski o środowisko, można zyskać też coś bardziej wymiernego. W sklepach Sony Centre można otrzymać tak zwany „ekorabat” na nowy sprzęt, jeśli przed zakupem zostawi się zużyte elektrośmieci. Szczegóły akcji można poznać pod tym linkiem: https://scentre.pl/shop/category/list?kategoria=ekorabat. Ekorabat jest z pewnością dużą zachętą do przykładania większej uwagi do tematu elektrośmieci. Nie ulega jednak wątpliwości, że troska o środowisko powinna być priorytetem każdego, bez względu na policzalne i możliwe do osiągnięcia od razu korzyści.

Materiał partnera