Kalibracja kamer termowizyjnych

Czynności wykonywane podczas kalibracji kamer termowizyjnych

Podczas przeprowadzania różnego rodzaju badań i pomiarów wykorzystywane są rozmaite urządzenia i systemy, dzięki którym uzyskać można szczegółowe informacje na dany temat. Jednym z bardziej powszechnych sprzętów są kamery termowizyjne, których użycie pozwala na otrzymanie wysoce zadowalających wyników pomiarowych. Warunkiem jednak prawidłowego ich działania jest przeprowadzanie regularnej kalibracji tych urządzeń.

Czym są kamery termowizyjne?

Kamery termowizyjne należą do jednych z najbardziej nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Dzięki nim z dużą precyzją można wykryć powstałe w materiałach/obiektach nieciągłości/defekty. Dużą zaletą kamer termowizyjnych jest ich szerokie zastosowanie, każdy model jest specjalnie dostosowany do przeprowadzania konkretnego pomiaru – podpowiada ekspert z firmy EC TEST Systems.

Zastosowanie technik termowizji aktywnej pozwala uzyskać rzetelne wyniki rozpoznania, właśnie z tego względu kamery termowizyjne są tak bardzo popularne. Ich różnorodność umożliwia dobranie takiego modelu, który najbardziej będzie odpowiadał danej czynności. Na przykład w celach naukowych poleca się korzystanie z modelu, który cechuje się zwiększoną czułością termiczną oraz szybkością rejestracji z możliwością dalszej analizy wyników w oprogramowaniu pozwalającym na filtrowanie danych, np. tworzenie obrazów różnicowych. Kamery termowizyjne są szczególnie docenianie w branży budowlanej, dzięki nim możliwe jest wykrycie wad konstrukcyjnych budynków czy awarii instalacji.

Etapy kalibracji

Regularne przeprowadzanie kalibracji kamer termowizyjnych jest absolutną koniecznością, jeśli chcemy uzyskać prawidłowe wyniki pomiaru. Jeśli urządzenie jest nieskalibrowane, może podawać niezgodne z prawdą informacje, co niewątpliwie zwiększa ryzyko wystąpienia jakiejś awarii. Na przykład w sytuacji, w której kamera wskazuje na niewystępowanie zagrożenia w postaci ulatniania się amoniaku, a w rzeczywistości instalacja nie jest szczelna, może dojść do prawdziwej tragedii. Z tego względu nie wolno zapominać o regularnym kalibrowaniu urządzeń pomiarowych.

Kalibracja może zostać przeprowadzona w dwóch miejscach, jednym z nich jest akredytowane laboratorium, w którym wzorcowanie realizowane jest na podstawie normy ISO 17025. W takim miejscu proces kalibracji polega na wykonaniu takich czynności jak:

 1. skontrolowanie kalibracji obiektywów,
 2. rekalibracja kamery,
 3. kalibracja do nawet +1200˚C,
 4. testowanie jakości,
 5. aplikacja naklejki kalibracyjnej z informacją o następnej kalibracji,
 6. sporządzenie certyfikatu kalibracji.

Nieco inaczej przebiega kalibrowanie kamery termowizyjnej w serwisie producenta. Kalibracja przeprowadzana jest zgodnie z normą ISO 9001 i polega na:

 1. skontrolowaniu działania kamery,
 2. sprawdzeniu kalibracji fuzji i ustawień lasera,
 3. skontrolowaniu wewnętrznych połączeń i elementów PCB,
 4. usuwaniu zabrudzeń z wizjera i sprawdzeniu optyki,
 5. aktualizacji oprogramowania,
 6. przeprowadzeniu nieskomplikowanych napraw,
 7. skontrolowaniu i ulepszeniu jednorodności obrazu (jeśli jest taka potrzeba),
 8. sprawdzeniu kalibracji obiektywów,
 9. skontrolowaniu kompensacji temperatury otoczenia,
 10. kalibracji kamery w zakresie do +2000C,
 11. przeprowadzeniu testu jakości,
 12. przygotowaniu naklejki z datą kolejnej kalibracji,
 13. przygotowaniu certyfikatu kalibracji.

Dodatkowo w przypadku korzystania z usług serwisu producenta możliwe jest uzyskanie rozszerzonego certyfikatu z punktami pomiarowymi.

Materiał partnera