Pomiar napięcia woltomierzem

Co wpływa na dokładność pomiarów woltomierzy?

Do zmierzenia napięcia stałego wykorzystuje się woltomierz – urządzenie pomiarowe, które współpracuje z ułożonym równolegle do źródła tego napięcia układem. Dokładny pomiar prądu jest bardzo ważny, jednak niestety często okazuje się, że ze względu na różne parametry układu woltomierz wskazuje złe wartości. Wyjaśniamy, co wpływa na dokładność pomiarów.

Od czego zależy dokładność pomiaru?

Dokładność pomiaru woltomierza nigdy nie jest taka jak w rzeczywistości, ponieważ urządzenia z założenia ma pokazywać jedynie maksymalnie zbliżone wartości. Należy wówczas przyjąć pewne błędy pomiarowe, które mogą wynikać z:

  • niedostatecznych umiejętności osoby mierzącej,
  • zmniejszonej dokładności pomiaru przyrządu,
  • niedostatecznie dobrych właściwości materiałów, z których wykonany jest miernik,
  • wpływu włączonego miernika na rozkład napięcia.

Aby zapewnić dokładność pomiaru poprzez właściwą obsługę miernika, należy zwrócić uwagę na to, aby:

  • czarny przewód pomiarowy włożyć do gniazda COM, natomiast czerwony do gniazda właściwego dla pomiaru napięcia oraz kolejno do plusa oraz do minusa,
  • podłączyć woltomierz do obwodu w sposób równoległy,
  • unikać sytuacji, w których napięcie stałe jest mierzone na zakresie napięcia przemiennego,
  • wartość miernika rezystancji wskazywał mniej więcej 0.00 Ω.

O dokładności pomiaru woltomierza wypowiada się pracownik sklepu internetowego Automatyka – ElStat, oferującego między innymi wyposażenie pomiarowe: Na dokładność pomiaru woltomierzy wpływa bardzo wiele czynników, uwarunkowanych zarówno umiejętnościami osoby obsługującej urządzenie, jak i właściwości samego woltomierza. Aby jednak zminimalizować ryzyko wystąpienia znacznego błędu pomiaru warto zadbać o odpowiednie wyposażenie miernika.

Odpowiednie wyposażenie woltomierza

Aby mieć pewność, że woltomierz wskaże prawidłowe napięcie, musi zostać odpowiednio podłączony oraz współpracować z innymi elementami.

Bardzo dużo problemów jest związanych z przewodami pomiarowymi, które są zaginane, a to skutkuje licznymi uszkodzeniami i przetarciami. Wpływa to niekorzystnie na parametry izolacyjne i pomiarowe, dlatego warto zadbać o to, aby wybierane produkty posiadały dodatkowe warstwy zabezpieczająco – izolujące. Sam przewód powinien być jednak elastyczny.

W przypadku krokodylków oraz wtyków bardzo ważne jest, aby opierały się na konstrukcji zapobiegającej zetknięciu się z metalowymi elementami. Ponadto niezbędne jest zapoznanie się z ich przeznaczeniem, ponieważ określone modele przystosowane są do pomiaru różnych wartości napięcia.

Materiał partnera