waga laboratoryjna

Charakterystyka wag laboratoryjnych

Wielka popularność wag na tle innych przyrządów pomiarowych bierze się z kardynalnego wymiaru pytania, na jakie przynoszą one odpowiedź. Pytanie to brzmi: „jak dużo?”. Ranga tak postawionego dylematu bierze się stąd, że masa jest najczęściej określaną cechą ilościową przedmiotów, z jakimi powszechnie spotykamy się każdego dnia. Rola wag w handlu i związanym z nim rozwojem cywilizacji daje się porównać jedynie z dynamizującą te zjawiska rolą pieniądza. Jednocześnie w nauce i technice stosowane są wagi o coraz wyższej precyzji, będącej miarą postępu i profesjonalizmu.

Z pewnością najliczniej stosowaną grupą wag służących do profesjonalnych pomiarów masy są wagi laboratoryjne, wykorzystujące najdokładniejszą metodę pomiaru – opartą na oddziaływaniu pola magnesu na przewodnik z prądem.

Rodzaje wag laboratoryjnych

W laboratoriach występują trzy grupy urządzeń służących do pomiaru masy produkowanych przez firmę AXIS:

  • Wagi analityczne ATN, ALN i ACN (dokładność poniżej 1 mg) – zapewniają doskonałą precyzję badań i dokładność pomiaru, zaopatrzone są w przezroczystą osłonę, przeciwwietrzną oraz poziomicę, najczęściej także filtr antywstrząsowy.
  • Wagi precyzyjne ATA, AKA i ACA (dokładność powyżej 1 mg) – charakteryzują się profesjonalną dokładnością i szybkością ważenia, są łatwe do oczyszczenia oraz proste w obsłudze.
  • Wagosuszarki ATS, AGS i BTS – to urządzenia ważące wyposażone dodatkowo w suszarkę, wykorzystujące pomiar masy do wyznaczania względnej wilgotności niewielkich próbek materiałów. Ich obsługa jest prosta i intuicyjna, sprowadza się do kontroli parametrów procesu suszenia próbki.

We współczesnych laboratoriach wagi i wagosuszarki są jednymi z podstawowych elementów wyposażenia.

Jak wybrać odpowiednią wagę laboratoryjną?

Producenci oferują szeroką gamę wag laboratoryjnych zróżnicowanych pod względem dwóch podstawowych wielkości, tzn. zakresu i dokładności ważenia. W istocie różnic jest więcej i wybór odpowiedniej wagi nie jest prosty.

Ważna jest niezależność od czynników wpływających na proces ważenia, takich jak:

  • temperatura – dopuszczalny zakres temperatur pracy podaje producent,
  • czas od włączenia zasilania do uzyskania pełnej dokładności ważenia – podawany jako czas gotowości wagi do pracy,
  • wilgotność powietrza – dopuszczalny zakres zmian nie jest wymagany, ale przy zastosowaniu przez producenta niskiej jakości komponentów lub materiałów zależność od wilgotności może być znaczna.

Należy także zwrócić uwagę na solidność konstrukcji wagi, w tym:

  • stabilność i wytrzymałość wszystkich elementów obudowy, w szczególności podstawy wagi, która powinna być solidna i stateczna, najlepiej wykonana z metalu oraz osłony przeciwwiatrowej, zwykle wykonanej ze szkła antystatycznego,
  • pewność pracy wszystkich elementów manipulacyjnych takich jak klawisze, uchwyty, nóżki – każdy z nich będzie używany intensywnie przez wiele lat.

Równie ważne są:

  • czas stabilizacji wskazań wagi – u różnych producentów waha się on od 1 do 10 sekund,
  • sposób kalibracji wagi – polecanym rozwiązaniem jest wyposażenie wagi w układ automatycznej kalibracji, który koryguje dokładność wagi, a także pozwala na swobodne przenoszenie wagi w różne miejsca pracy.
Materiał partnera