5 najpopularniejszych zastosowań agregatów prądotwórczych dużej mocy 

Agregaty prądotwórcze dużej mocy są urządzeniami, od których niejednokrotnie zależy możliwość przeprowadzenia prac i organizacji różnych eventów w lokalizacjach pozbawionych dostępu do sieci energetycznej. Odpowiednio dobrane i zautomatyzowane generatory prądu zapewniają ochronę ludzkiego zdrowia i życia, zapewniają utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych i bezpieczeństwo poufnych danych. Ze względu na znaczne koszty urządzeń, popularną formą umożliwiającą ich wykorzystanie jest krótko- i długoterminowy wynajem. 

Agregaty prądotwórcze dużej mocy to urządzenia złożone z silnika wysokoprężnego, prądnicy, układu sterującego, układu rozruchowego i układu odprowadzenia spalin, systemu chłodzenia oraz zbiornika paliwa (wbudowanego lub zewnętrznego). Generator może być zainstalowany w specjalnym kontenerze, który umożliwia bezpieczny transport, ale też posiada odpowiednie wyciszenie, obniżające poziom hałasu wytwarzanego przez silniki wysokoprężne. Równie popularne są generatory zainstalowane na platformie z układem jezdnym, które zapewniają łatwą mobilność i wykorzystanie w warunkach terenowych. 

Jak wybrać odpowiednią moc agregatu prądotwórczego? 

Aby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy na zbyt duży generator lub nie narażać się na ryzyko wystąpienia niedoborów mocy, należy wykonać kilka prostych obliczeń: 

Chcąc wypożyczyć agregat prądotwórczy dużej mocy, należy dokładnie skalkulować swoje potrzeby – radzi specjalista z firmy Ramirent– Pierwszym krokiem powinno być dokładne policzenie (sumowanie) zapotrzebowania urządzeń, które będzie obsługiwał generator. Następnie należy dodać minimum 20 proc. zapasu na nieprzewidziane sytuacje, np. przy obiektach mieszkalnych i biurowych, ale także na fermach hodowlanych może to być wzrost zapotrzebowania związany z gwałtownymi zmianami temperatury, które powodują skokowe wzrosty zużycia energii przez urządzenia klimatyzacyjne i grzewcze. 

Należy też wziąć poprawkę na fakt, że wiele urządzeń zasilanych energią elektryczną w momencie uruchomienia ma znacznie większe zapotrzebowanie na moc od tego, które wynika z wartości nominalnych (wyjątkiem są elektronarzędzia, w których powszechnie stosuje się tzw. łagodny start). Zapotrzebowanie na moc rozruchową trzeba koniecznie uwzględnić w szacowaniu mocy generatora. Aby mieć pewność, że włączenie wszystkich urządzeń jednocześnie nie doprowadzi do kłopotów z zasilaniem, powinniśmy o kolejne 20-30 proc. zwiększyć moc poszukiwanego agregatu prądotwórczego.  

Konieczna jest też korekta uwzględniająca charakter odbiorników energii, które ma obsługiwać generator oraz sposób ich połączenia. Na przykład chcąc zasilać urządzenia grzewcze, silniki indukcyjne czy UPS-y (zasilacze awaryjne do komputerów i innych urządzeń informatycznych), należy przemnożyć potrzebną moc przez dwa. Jeżeli zaś mamy do czynienia z łączeniem urządzeń w gwiazdę lub trójkąt (typy łączenia w układach trójfazowych), to np. przy połączeniu silników trójfazowych bez łagodnego startu w gwiazdę moc nominalną należy potroić. 

Jak łatwo wywnioskować z przedstawionych przykładów, im większy będziemy mieli zapas mocy, tym lepiej. Oczywiście nie ma sensu kupowanie czy wypożyczanie agregatu 100 kVA  czy większego do zabezpieczenia zapotrzebowania letniego domu nad jeziorem, o ile nie prowadzimy w nim hotelu z restauracją czy ośrodka odnowy biologicznej.    

5 strategicznych zastosowań generatorów prądu dużej mocy 

Sieci energetyczne to krwioobieg współczesnego świata. Umiejętność zapewniania nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej stanowi kluczowe wyzwanie zarówno w przypadku poszczególnych firm, jak też w skali makro – w całej globalnej gospodarce. Wybraliśmy pięć najbardziej oczywistych obszarów, w których znajdują zastosowanie generatory prądu dużej mocy:  

  1. place budowy – agregaty prądotwórcze dużej mocy zapewniają sprawną pracę wielu elektronarzędzi i maszyn budowlanych (pił, betoniarek, agregatów tynkarskich), zabezpieczają oświetlenie placu budowy, ale także niezbędną energię elektryczną do kontenerów mieszkalnych, biur czy pomieszczeń ochrony, 
  2. eventy w plenerze – ze względu na charakter tego typu imprez (krótki czas trwania, konieczność łatwego transportu sprzętu w terenie) najlepiej sprawdzają się przy ich zasilaniu agregaty trójfazowe na platformie jezdnej, które dysponują dużą mocą i jednocześnie odznaczają się pełną mobilnością, 
  3. jednostki pływające – specyficzną grupą generatorów prądu są potężne urządzenia przeznaczone do zapewnienia zasilania na jednostkach pływających, 
  4. utrzymanie ruchu – przestoje przemysłowych linii produkcyjnych, przetwórczych czy przesyłowych są równoznaczne z ogromnymi stratami, co sprawia, że priorytetową kwestią staje się utrzymanie ruchu i uniezależnienie się od awarii sieci energetycznych – zachowanie ciągłości pracy zapewniają generatory dużej mocy, które w razie potrzeby można dublować lub łączyć w większe zestawy,  
  5. zasilanie awaryjne – do zapewnienia zasilania awaryjnego potrzebne są często agregaty 500 kVA i większe, które w przypadku awarii sieci zapewniają podtrzymanie działania systemów, od których sprawności zależy życie i zdrowie ludzi, bezpieczeństwo osób i mienia, ale także bezpieczeństwo danych – dzięki generatorom prądu dużej mocy można podtrzymać działanie systemów przeciwpożarowych, systemów kontroli dostępu i monitoringu oraz zapewnić dostęp do danych na serwerach, które umożliwiają wykonywanie operacji finansowych i zarządzanie firmami, funkcjonowanie szpitali, obsługę komunikacji publicznej świadczenie usług medycznych, pracę policji czy funkcjonowanie organów administracji państwowej. 

Do przedstawionego zestawu dałoby się zapewne bez trudu dołożyć kolejne pola zastosowań (np. zastosowania militarne) generatorów prądu dużej mocy. Urządzenia te są ważnym ogniwem w systemie zabezpieczania ciągłości dostaw energii elektrycznej. Trudno bez nich wyobrazić sobie funkcjonowanie wielu branż gospodarki, w tym przede wszystkim budownictwa.

Materiał partnera