terapia zespolu Aspergera u dzieci

Zespół Aspergera u dzieci. Charakterystyka i leczenie

Zespół Aspergera jest określany, jako forma zaburzenia rozwojowego. Charakterystycznymi objawami tego zaburzenia są trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, a także izolowanie się od osób najbliższych. Niekiedy zdarza się, że dziecko unika zabaw i interakcji z bliskimi. Jak poznać, że dziecko ma zespół Aspergera? Na czym polega terapia?

Po czym poznać, że dziecko ma zespół Aspergera?

Zespół Aspergera należy do zaburzeń w rozwojowych, które najczęściej pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie. Zwykle jednak, do 3 roku życia rozwój dziecka może nie budzić większego niepokoju. W granicach szeroko pojętej normy mieści się  rozwój mowy. Dziecko przejawia zainteresowanie światem zewnętrznym. Istnieją jednak cechy, które mogą zwracać uwagę:

  • unikanie kontaktu wzrokowego z bliskimi osobami,
  • unikanie dotyku i przytulania,
  • izolowanie się od rówieśników,
  • ignorowanie innych,
  • trudności w komunikacji,
  • zaburzenia mowy.

Zespół Aspergera jest też zaliczany do łagodnego spektrum autyzmu, które u dzieci sprawia, że wolą one samotnie spędzać czas, a sposób ich zabawy jest specyficznyCzęsto wolą one bawić się bez innych dzieci, a ich zachowania przypominają powtarzający się rytuał. W sytuacji, gdy zauważy się u dziecka objawy , mogące wskazywać zespołu Aspergera, wówczas warto zgłosić się do specjalisty. Jednym z miejsc, gdzie można zdiagnozować zespół Aspergera, jest Centrum Medyczne PSYCHE.

Jak wygląda leczenie zespołu Aspergera u dzieci?

Przed rozpoczęciem leczenia, konieczne jest szczegółowe przebadanie dziecka i obserwowanie jego zachowania przez specjalistę. Na tym etapie istotne są też obserwacje prowadzone przed rodziców, którzy mogą dać ważne wskazówki lekarzowi. W celu trafnego rozpoznania zaburzenia, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy Aspergera.

Wówczas lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad z dzieckiem i jego rodzicami, a następnie zleca obserwację prowadzoną przez doświadczonego psychologa. Psycholog najczęściej przeprowadza diagnozę psychologiczną, która odbywa się we współpracy z psychiatrą. Na końcu lekarz może wystawić diagnozę psychiatryczną.

W przypadku, gdy u dziecka zostanie zdiagnozowany zespół Aspergera, wówczas podejmuje się terapię. Terapia polega na pracy z psychologiem, logopedą, często  wskazana jest terapia integracji sensorycznej a także prowadzeniu treningu umiejętności społecznych. W terapii zawsze konieczne jest podejście indywidualne, nakierowane na potrzeby rozwojowe dziecka.

Materiał partnera