przedszkole niepubliczne

Zalety przedszkoli niepublicznych

Rodzice, wybierając przedszkole dla swojej dorastającej pociechy, stają przed dylematem między placówką publiczną a prywatną. To temat niezwykle trudny, lecz jednocześnie bardzo ważny, gdyż przedszkole otwiera dalszą ścieżkę edukacyjną malucha. Obawy i rozdarcie rodziców wynikają najczęściej z niewiedzy i niedoinformowania. Placówki prywatne, choć płatne, często są znacznie lepszą opcją dla dziecka. 

Wybór przedszkola – jakie ma znaczenie?

Okres wczesnego dzieciństwa to czas ogromnych zmian i przemian w ciele dziecka. To jedna z ważniejszych faz rozwojowych. Dotychczas dziecko spędzało czas jedynie w gronie rodziny, znajdując się pod opieką rodziców, bądź dziadków. Przedszkole to czas odkrywania siebie, nawiązywania pierwszych więzi emocjonalnych z innymi i poznawanie świata na zupełnie innych zasadach, gdyż bez wyczuwalnej pomocy rodziców.

Zdrowy wczesny rozwój dziecka, który obejmuje wszystkie kategorie rozwoju – fizyczną, społeczną, emocjonalną i językową – silnie wpływa na jego dalszy los, zdrowie psychiczne i fizyczne, kompetencje w zakresie czytania i liczenia, a nawet powodzenie życiowe.

Wybierając przedszkole dla swojej pociechy, dobrze jest zrobić należne rozeznanie. Posyłanie dziecka do znajdującej się nieopodal placówki, kierując się przede wszystkim własną wygodą, często nie jest dobrym rozwiązaniem. Decyzja ta powinna zostać podjęta w sposób świadomy i opierać się na potrzebach dziecka. Stymulowanie jego rozwoju to nadrzędne zadanie rodziców dziecka w wieku przedszkolnym

– wyjaśnia przedszkolanka z prywatnego przedszkola Wielka Przygoda, posiadającego rozbudowaną ofertę dydaktyczną, w tym zapewniającą maluchom naukę języka angielskiego.

Dlaczego warto wybrać przedszkole prywatne?

Jednym z największych plusów przedszkoli prywatnych jest to, że grupy przypadające na jednego wychowawcę są niewielkie. Przekłada się to na fakt, iż maluch zawsze może liczyć na wsparcie ze strony opiekuna. Dzieciom poświęca się więcej uwagi, praca i nauka nie jest dostosowana do tempa grupowego, lecz pojedynczych jednostek.  Pozwala to wychowawcom na lepsze poznanie swoich podopiecznych. Dzięki temu dzieci uczą się bardziej efektywnie.

Wśród szeregu zalet przedszkoli prywatnych można wymienić również szeroki wybór zajęć dodatkowych. W przedszkolach prywatnych często zajęcia typu teatr, język angielski, są zajęciami standardowymi i nie trzeba za nie dodatkowo płacić, jak w przedszkolach publicznych. Dziecko już od najmłodszych lat może odkrywać swoje talenty i to, co naprawdę je interesuje. Dzięki temu także rodzice lepiej poznają zainteresowania swojego dziecka i wiedzą, w jaką stronę kierować je na dalszym etapie edukacyjnym.

Warto też wziąć pod uwagę atmosferę. To jeden z tych czynników, który często przemawia na korzyść lub niekorzyść danej placówki. W tych niepublicznych, dzięki niewielkim grupom, jest ona niemal rodzinna. Dzieci z pewnością będą się tam czuły dobrze i bezpiecznie.

Wybór przedszkola dla dziecka to kwestia bardzo indywidualna. Należy dostosować ją do różnych czynników – zarówno zapotrzebowania swojej pociechy, jak i dostępnego budżetu. Przed posłaniem malucha do przedszkola, warto jest sprawdzić kilka z nich, zbadać atmosferę, zapoznać się z gronem pedagogicznym oraz ofertą zajęć. Tego typu dochodzenie może okazać się pomocne podczas podejmowania ostatecznej decyzji.

Materiał partnera