wykonywanie USG 4D

USG 4D w ciąży

W czasie ciąży wykonuje się różne badania USG m.in. USG 4D, które pozwala m.in. na dokładne sprawdzenie stanu zdrowia malucha. Dodatkowo dzięki technologii 4D przyszli rodzice mogą zobaczyć całkiem inny, realny obraz swojego dziecka, co jest dla nich wyjątkowo wzruszającym przeżyciem. Nowoczesne badania ultrasonograficzne umożliwiają także zdiagnozowanie wad wrodzonych płodu.

Na czym polega badanie USG 4D?

Każde USG jest bezpiecznym dla zdrowia kobiety ciężarnej oraz jej dziecka badaniem obrazowym. Aparat USG emituje ultradźwięki, które przechodzą przez tkanki miękkie oraz płyny ustrojowe, dzięki czemu możliwa jest wizualizacja badanego obszaru ciała. W przypadku ciąży USG 4D pozwala zobaczyć malucha w całej okazałości, ocenić stan jego zdrowia oraz zdiagnozować ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

Badanie USG 4D nie jest badaniem, które wykonywane jest u każdej ciężarnej; nie jest ono refundowane, dlatego kobiety korzystające z opieki ginekologicznej w ramach NFZ muszą wykonać je w prywatnym gabinecie.

Badanie USG 4D jest jednym z badań prenatalnych. Pozwala ono na uzyskanie trójwymiarowego obrazu płodu w czasie rzeczywistym, dlatego jest niezwykle przydatne w celu oceny stanu zdrowia i rozwoju dziecka oraz zdiagnozowania ewentualnych wad wrodzonych i nieprawidłowości w rozwoju – wyjaśnia ekspert z firmy Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski z Katowic.

W jakim celu i kiedy należy wykonać USG 4D?

USG 4D wykonuje się w celu monitorowania przebiegu ciąży oraz oceny stanu zdrowia dziecka. Pozwala ono rozpoznać większość nieprawidłowości w rozwoju oraz uwidacznia cechy, które mogą świadczyć o wystąpieniu chorób genetycznych, dlatego stosowane jest w celu diagnostyki prenatalnej. Dzięki badaniu USG 4D można zdiagnozować m.in. rozszczep wargi i rozszczep podniebienia oraz zespół Downa.

Badanie USG 4D oraz wykryte dzięki niemu nieprawidłowości mogą skłonić lekarza do zlecenia innych, inwazyjnych badań prenatalnych. Poza oceną stanu zdrowia dziecka badanie USG 4D pozwala także zobaczyć rzeczywisty obraz malucha i zaobserwować jego zachowanie w brzuchu mamy. Jest to wyjątkowa chwila dla każdego rodzica, która może zostać uwieczniona i zapisana na DVD. USG 4D można wykonać na każdym etapie ciąży, jednak w celach diagnostyki prenatalnej jest ono wykonywane pomiędzy 20 a 30 tygodniem ciąży.

W tym okresie można zaobserwować wiele niewidocznych wcześniej nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Dzięki nowoczesnym badaniom USG możliwe jest także wdrożenie wczesnego leczenia zaraz o narodzinach malucha, bo lekarze mogą przygotować się na ewentualne problemy podczas porodu, co jest niezwykle ważne zarówno dla zdrowia mamy, jak i jej dziecka.

Materiał partnera