Zajecia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Najczęstsze wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Zanim dziecko w pierwszych latach swojego życia nauczy się poprawnie i płynnie mówić, popełnia różne błędy dotyczące wymowy. Niektóre wady są szczególnie często spotykane i pojawiają się u wielu maluchów. O jakich błędach mowa? Przeczytaj tekst, aby je poznać, a także dowiedzieć się, co zrobić, żeby je wyeliminować i zadbać o poprawną wymowę dziecka.

Dzieci i wady wymowy

Wady wymowy są naturalne, kiedy dziecko zaczyna się uczyć pojedynczych słów, a następnie formułowania pełnych zdań. Jednak na etapie przedszkola nie powinno już ono mieć z tym większych problemów, dlatego właśnie wszelkie wady warto konsultować logopedą. Jedną z najpopularniejszych jest sygmatyzm, zwany też po prostu seplenieniem. Kiedy dziecko ma z nim do czynienia, nie potrafi poprawnie wymawiać głosek takich jak z, ź, ż, s, sz, ś, c, cz, ć, dz, dź oraz dz.

Problem ten może objawiać się niewyraźną mową w wymienionych przypadkach, zastępowaniem właściwych głosek innymi lub całkowite opuszczanie ich w wyrazie

– wyjaśnia pracownik Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży. Innymi częstymi wadami są kappacyzm, gammacyzm i lambdacyzm. Polegają one na zastępowaniu głosek k, t i l odpowiednio głoskami g, d oraz j. Wiele dzieci w wieku przedszkolnym ma również problem z poprawną wymową r, wada ta jest nazywana rotacyzmem. Ona również może się objawiać pomijaniem tej głoski lub zastępowaniem jej inną. Poza tym, zanim maluch nauczy się płynnie mówić, czasem pojawia się u niego jąkanie się.

Kiedy warto udać się do logopedy?

Bardzo często wady wymowy przechodzą z wiekiem i jeśli tylko dziecko trenuje, to z czasem uczy się mówić płynnie i szybko. Czasem jednak proces ten się opóźnia, co przysparza coraz więcej problemów. Wówczas dobrą opcją może być zapisanie dziecka na zajęcia logopedyczne. Warto przede wszystkim znaleźć specjalistę, który ma nie tylko odpowiednie umiejętności, ale dba również o miłą atmosferę podczas ćwiczeń, tak aby dziecko mogło się przy nim czuć swobodnie oraz bezpiecznie. Najlepiej korzystać z ofert placówek, których pracownicy mogą pochwalić się doświadczeniem w tej dziedzinie. To, jak będą wyglądać zajęcia, zależy głównie od rodzaju problemów oraz od ich przyczyn. Podczas diagnozy logopeda oceni, czy wada wynika na przykład z niewłaściwej budowy aparatu mowy, czy może przyczyna jest inna. W gabinecie dziecko może pracować nad słownictwem, prawidłową wymową, a także tworzeniem logicznych i poprawnych gramatycznie zdań. Często maluch może dostawać również zadania domowe, w których powinien pomóc mu rodzic. Warto zapisać swoją pociechę na zajęcia logopedyczne w miejscu, w którym będzie się ona czuła komfortowo, tak aby miała szansę rozwinąć wymowę w przyjaznej atmosferze.

Materiał partnera