Wczesne wspomaganie rozwoju terapia fundacja

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju?

Priorytetem każdego rodzica jest to, aby jego dziecko rozwijało się prawidłowo. Mimo ogromnych postępów w medycynie i szeroko pojętej opiece dysfunkcje rozwojowe stanowią poważny problem dzisiejszych czasów. Nieprawidłowości w rozwijaniu się dziecka można jednak korygować, aby jak najbardziej zminimalizować ich skutki w przyszłości. Służy temu na przykład wczesne wspomaganie rozwoju. Podpowiadamy, na czym ten proces tak naprawdę polega.

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju, w skrócie WWR, to działania, które mają na celu zminimalizować różnice pomiędzy dziećmi rozwijającymi się prawidłowo, a tymi, u których stwierdza się dysfunkcje. Programy WWR są przeznaczone dla dzieci ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami, a także ich rodziców. Trwają od postawienia diagnozy do rozpoczęcia nauki w szkole.

Decyzję o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydają specjalne zespoły działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Specjaliści z fundacji Meritum wyjaśniają:

W skład takich zespołów wchodzi przede wszystkim pedagog, psycholog oraz logopeda. W razie potrzeby można powołać również innych specjalistów, co pozwala na postawienie kompleksowej, w pełni obiektywnej diagnozy.

Do przykładowych dysfunkcji, które objęte są programem wczesnego wspomagania rozwoju, należą:

 • autyzm,
 • niedosłuch,
 • problemy z nawiązywaniem relacji społecznych,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • problemy ze wzrokiem,
 • problemy z wykonywaniem samodzielnych czynności.

W jaki sposób przeprowadza się terapię dla dzieci?

Z założenia wczesne wspomaganie rozwoju prowadzi się na zajęciach, które dobiera się w sposób indywidualny, w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Można je organizować zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych, na przykład fundacjach, szkołach podstawowych i przedszkolach lub ośrodkach wychowawczych i rehabilitacyjnych.

Programy wczesnego wspomagania rozwoju prowadzi się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wymiar godzin można zwiększyć, jednak wymaga to zgody dyrekcji organu, w którym organizowane są zajęcia. Większość aktywności jest prowadzona indywidualnie, jednorazowo do około 60 minut. W przypadku młodszych dzieci na zajęciach obecni są również rodzice. Najbardziej popularne formy wczesnego wspomagania rozwoju to:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z pedagogiem i psychologiem,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • logorytmika,
 • zajęcia sensoryczne.

Zadania dla dzieci często mają formę ciekawej zabawy, dzięki czemu są nie tylko skuteczne, ale również atrakcyjne dla najmłodszych. Pacjenci wykazują dużą motywację i chęć do współpracy.

Materiał partnera