dziecko z autyzmem

Jakie umiejętności powinni nabyć rodzice dzieci z autyzmem?

Autyzm nie jest chorobą, a całościowym zaburzeniem rozwojowym, mającym wpływ na wszystkie aspekty związane z życiem dziecka. Przez lata wokół autyzmu narosło wiele krzywdzących mitów, które nie ułatwiają wcale odnalezienia się w nowej roli rodzicom zdiagnozowanych dzieci. W związku z tym, jak powinien postępować rodzic dziecka autystycznego, aby mu pomóc?

Po pierwsze wiedza o autyzmie

Choć autyzm w krajach zachodnich jest diagnozowany nawet co u setnego dziecka, wciąż w zakresie edukacji związanej z tym zaburzeniem rozwojowym pozostaje wiele do zrobienia. Rodzice uzyskujący diagnozę swojego dziecka i chcąc się dowiedzieć czegoś więcej na temat autyzmu, stykają się więc bardzo często ze sprzecznymi lub – co gorsza – szkodliwymi informacjami. Dlatego też powstaje coraz więcej inicjatyw edukacyjnych i form wsparcia, takich jak warsztaty dla rodziców dzieci z autyzmem, na których mogą się oni dowiedzieć od specjalistów, w jaki sposób powinni oni postępować z autystykiem.

Po drugie zrozumienie dziecka

Jednym z typowych objawów autyzmu jest zaburzone postrzeganie zmysłowe. W efekcie zapachy, dźwięki czy smaki nawet niezauważalne dla osób neurotypowych są nie do zniesienia dla osoby z autyzmem. Rodzice zdiagnozowanych dzieci muszą więc odnaleźć w sobie ogromne pokłady wyrozumiałości i akceptować sygnały związane z tym, że dana rzecz może przeszkadzać autystykowi, choć dla nich jest całkowicie obojętna. Ponadto osoby z autyzmem mają bardzo konkretne postrzeganie rzeczywistości i wypowiadanych w ich stronę słów. Bardzo często dobrze znane nam powiedzenia nie są dla nich jasne, a ogólnie przyjęte normy, takie jak powstrzymanie się od szczerych uwag, które mogą sprawić przykrość –  niezrozumiałe. Rodzice muszą więc przede wszystkim nauczyć się, że zachowanie dziecka z autyzmem nie jest wynikiem jego złośliwości czy działania z premedytacją.

Po trzecie wspieraj wszystkie obszaru rozwoju dziecka

Istotną umiejętnością, jaką powinny nabyć rodzice dzieci z autyzmem, jest wspieranie ich w rozwoju w trakcie codziennego życia. Wynika to z tego, że choć wszelkiego rodzaju terapie, z których można skorzystać w poradniach psychologicznych takich jak Ośrodek Sukces, są niezwykle pomocne, nie zastąpią nauki funkcjonowania w społeczeństwie, komunikacji czy radzenia sobie z problemami inicjowanej przez rodziców w zwykłej, szarej rzeczywistości.

Podsumowując, rodzice dzieci autystycznych muszą przede wszystkim nabyć wszelkie umiejętności, które pozwolą im poprawnie opiekować się swoimi pociechami i przygotować je do życia w społeczeństwie.

Materiał partnera