Diagnoza dziecka

Element dysleksji w pełnej diagnozie pedagogicznej dziecka

Diagnoza pedagogiczna ma na celu zbadanie rozwoju dziecka oraz trudności, jakie się u niego pojawiają. Dzięki niej można wykryć nieprawidłowości i podjąć działania mające na celu ich minimalizację. Problemy w szkole dotyczące nauki, czytania czy pisania, z którymi mierzą się uczniowie, mogą świadczyć o dysleksji. Dlatego ten element jest ważny w pełnej diagnozie pedagogicznej. Sprawdź więcej informacji.

Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

Diagnoza pedagogiczna dzieci ma na celu zapewnienie im możliwości rozwoju. Dotyczy ona także wykrycia wszelkich nieprawidłowości i ich minimalizacji w możliwie największym stopniu. Dzięki temu dziecko ma szansę na samodzielne i wartościowe życie w otaczającym go społeczeństwie.

Specjalista z Niepublicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej “Agathum” zauważa: Proces rozwojowy dzieci może być zaburzony ze względu na różne czynniki otaczające – zarówno w jego domu, jak i szkole. Co więcej, część z nich wynika także z uwarunkowań biologicznych To sprawia, że takie jednostki mają specjalne potrzeby edukacyjne. Poprawnie przeprowadzona diagnoza pedagogiczna jest w stanie wykryć je na tyle wcześniej, aby rozpocząć działanie, które zapobiega dalszemu powiększaniu się problemów – dodaje.

Warto zauważyć, że diagnozę pedagogiczną przeprowadza się nie tylko u małych dzieci, lecz także u młodzieży. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie zauważa się pewne braki czy nieprawidłowości.

Na czym dokładnie polega diagnoza dysleksji rozwojowej?

Diagnoza dysleksji rozwojowej zalicza się do specjalistycznych badań. W ich trakcie specjalista ocenia możliwości intelektualne ucznia i stwierdza ewentualne problemy z czytaniem, pisaniem czy zapisem ortograficznym. Ponadto często w takich przypadkach pojawiają się także komplikacje związane z liczeniem, które określa się dyskalkulią. Żeby potwierdzić przypuszczenia w zakresie zaburzeń, niezbędne jest odbycie przynajmniej kilku spotkań z psychologiem i pedagogiem. W razie potrzeby poradnia wystawia zaświadczenie o przypadłości. To respektuje się między innymi przy sprawdzianach i egzaminach, podczas których osoby z dysleksją mają obniżone wymagania.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na czym dokładnie polega?

Oprócz samej diagnozy bardzo ważne jest podjęcie kroków mających na celu eliminację problemów. Jednym z najważniejszych aspektów w zakresie terapii dysleksji jest przede wszystkim wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Jego cel to poprawa rozwoju – szczególnie u tych jednostek, które zmagają się z niepełnosprawnością, jaką są problemy ze słuchem lub wzrokiem. Dzięki temu dziecko:

  • ma wyrównane szanse w stosunku do rówieśników,
  • czuje się pewniej w społeczności szkolnej,
  • nabiera chęci do dalszej nauki.

Bardzo ważne jest, aby taką terapię prowadziła wykwalifikowana kadra specjalistów. Nie bez znaczenia może być także indywidualne podejście, dzięki któremu dziecko otwiera się i chętniej mówi o swoich problemach, co pomaga nad nimi pracować.

Materiał partnera