korepetycje z matematyki dla dziecka

Dlaczego moje dziecko nie może zrozumieć matematyki?

Dzieci rozwijają się w różnym tempie. Na ogół dysponują one również rozmaitymi zdolnościami i talentami. To sprawia, że doskonale radzą sobie one z jednymi przedmiotami w szkole. Przyswojenie sobie wiedzy z innych zajęć może jednak im sprawiać nie lada problemy. Tego typu trudności dotyczą przede wszystkim przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka. Dowiedz się, dlaczego tak się dzieje oraz w jaki sposób można temu przeciwdziałać.

Najczęstsze powody trudności z opanowywaniem materiału dydaktycznego z matematyki

Na niemożność zrozumienia matematyki przez uczniów w różnym wieku i na rozmaitych etapach procesu edukacyjnego wpływa szereg czynników. Jednym z nich jest niewątpliwie specyfika tej nauki.  Matematyka bazuje przede wszystkim na pewnych abstrakcyjnych teoriach i symbolach, znajdujących swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Do właściwego jej pojmowania niezbędna jest umiejętność abstrakcyjnego myślenia, a także wyobraźnia przestrzenna. Cechy te rozwijają się u młodych ludzi w różnym tempie, zazwyczaj dopiero po ukończeniu przez nich 10 roku życia.

Uczniowie, których rodzice zapisują na korepetycje z matematyki, zazwyczaj nie są jeszcze zdolni do  wytrzymania napięcia wiążącego się z przyswajaniem sobie materiału z zakresu tej nauki. Nie umieją oni samodzielnie radzić sobie z tego rodzaju trudnościami. Dzieje się tak głównie ze względu na niski poziom odporności emocjonalnej, uzdalniającej kilkulatka do efektywnego rozwiązywania problemów matematycznych, mimo narastającego wewnętrznego napięcia.

Niestety, do powstania problemów z nauką matematyki u niektórych uczniów przyczynia się także w dużej mierze system edukacji. Duża ilość materiału do przyswojenia powoduje, że nauczyciele zmuszeni są szybko realizować program dydaktyczny, często kosztem słabszych podopiecznych, u których z biegiem czasu problem z przyswajaniem sobie wiedzy z matematyki systematycznie narasta.

Jak zaradzić problemom z nauką matematyki?

Na ogół przyjmuje się, że nauczanie matematyki przynajmniej w klasach początkowych szkoły podstawowej powinno opierać się w głównej mierze na konkretach. Poszczególne reguły matematyczne dobrze jest wyjaśniać, odwołując się do przykładów z otaczającego dziecko świata. Ćwiczenia jednak mogą i powinny odbywać się już na liczbach.

Istotne jest indywidualne podejście do każdego dziecka. Korepetytorzy zatrudniani przez takie placówki, jak Akademia Ucznia, pracują z niewielkimi grupami podopiecznych. Dysponują oni zatem wystarczającą ilością czasu, aby każdemu maluchowi poświęcić odpowiednio dużo uwagi.

Materiał partnera