integracja sensoryczna Zaburzenia sensoryczne u dzieci

Czym jest integracja sensoryczna? Zaburzenia sensoryczne u dzieci

Prawidłowy rozwój dzieci jest niezwykle ważny, ponieważ jakiekolwiek zaniedbania psychiczne i rozwojowe w okresie dziecięcym mogą doprowadzić do problemów w późniejszym, dorosłym życiu. Pojęcie integracji sensorycznej zostało stworzone przez dr Jean Ayres i dotyczy właśnie właściwego rozwoju. Cała nauka odnosi się do neurologii i teorii zachowania. Terapia integracji sensorycznej umożliwia prawidłowe kształtowania dziecka i naprawienie zaniedbań.

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna stanowi proces, dzięki któremu mózg dokonuje segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji obecnych wrażeń zmysłowych z wcześniejszymi doświadczeniami. To zjawisko rozwija się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. Jeżeli takie umiejętności nie rozwiną się u dziecka (najczęściej z powodu jakichś zaniedbań), może mieć ono późniejsze trudności w prawidłowym funkcjonowaniu.

Według integracji sensorycznej istnieją 4 stadia, w których rozwijają się określone umiejętności, np. kształtowanie się więzi z matką w czasie czynności pielęgnacyjnych (okres niemowlęcy), stabilnej postawy, koordynacji ciała czy współdziałania zmysłów.

Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensoryczne zakłada wspomaganie rozwoju dzieci i opiera się na kilku założeniach neurologicznych. Jednym z nich jest plastyczność neuronalna, czyli zdolność mózgu do zmian i modyfikacji. Owa zdolność ma szczególne znaczenie dla terapii integracji sensorycznej, ponieważ zakłada, że w systemie nerwowym mogą pojawić się różne zmiany pod wpływem kontrolowanych bodźców sensorycznych. Jeżeli terapeuci chcą, aby w dziecku wykształciła się plastyczność neuronalna, muszą zadbać o motywowanie dziecka do zaangażowania w zadania czy zapewnienia różnorodności jego środowiska.

Innymi czynnikami powodzenia terapii integracji sensorycznej są: sekwencyjny rozwój procesów integracji sensorycznej, integralność systemu nerwowego, właściwe reakcje adaptacyjne na środowisko czy motywowanie wewnętrznego pędu do rozwoju u dziecka.

Terapia integracji sensorycznej jest prowadzona w sprawdzonych ośrodkach neurologicznych, przychodniach neurorehabilitacyjnych. Przykładem takiej instytucji jest przychodnia dla dorosłych i dzieci Activ-Med. Prowadzona jest tu też rehabilitacja i fizjoterapia.

Jak wygląda terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej musi być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę. Podstawą jakichkolwiek działań jest diagnoza. Terapia polega na tzw. naukowej zabawie.

Materiał partnera