edukacja wczesnoszkolna

Co obejmuje edukacja wczesnoszkolna?

Struktura polskiego szkolnictwa co jakiś czas ulega zmianom. Jest to ogólny schemat, który umożliwia kształcenie dzieci i młodzieży w odpowiednich typach szkół, jakie istnieją w systemie oświatowym. Etapy edukacji możemy podzielić na wczesną opiekę obejmującą żłobki i przedszkola, szkołę podstawową, średnią, policealną i wyższą. Pierwsze lata szkoły podstawowej to tzw. edukacja wczesnoszkolna. Co obejmuje i co warto o niej wiedzieć?

Co obejmuje edukacja wczesnoszkolna?

Edukacja wczesnoszkolna, nazywana również nauczaniem początkowym, jest pierwszym etapem nauki w szkole podstawowej, obejmującym dzieci z klas od 1 do 3. Są to więc najmłodsi uczniowie, w wieku od 7 do 10 lat. Ten etap edukacji charakteryzuje się najczęściej prowadzeniem lekcji przez jednego nauczyciela, będącego jednocześnie wychowawcą tej klasy. Edukacja wczesnoszkolna pozbawiona jest oceniania punktowego, które rozpoczyna się dopiero w 4 klasie. Zamiast ocen, uczniowie na świadectwie otrzymują subiektywne oceny opisowe stworzone przez wychowawcę. Obejmują między innymi zachowanie, postępy w nauce, aktywność na zajęciach czy ogólne zaangażowanie. Edukacja wczesnoszkolna może być prowadzona zarówno w szkołach państwowych, jak i w szkołach niepublicznych, takich jak chociażby cosik.edu.pl. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej musi posiadać wykształcenie kierunkowe i być osobą kontaktową, przyjazną i stawiającą dobro uczniów na pierwszym miejscu. Taka osoba powinna prowadzić zajęcia w bardzo ciekawy, pomysłowy i rozwijający sposób, zachęcając podopiecznych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Czego uczą się dzieci podczas nauczania początkowego?

Nauczanie początkowe jest niezwykle ważne, ponieważ dzieci rozpoczynające naukę w szkole są w takim wieku, w którym szybko się rozwijają i chłoną bardzo dużo informacji. Edukacja wczesnoszkolna to proces wieloetapowy, rozłożony na 3 lata. Jest to wystarczający czas, aby każde dziecko mogło opanować podstawowe i najważniejsze umiejętności, które umożliwią mu edukację na dalszych etapach. Nauczanie początkowe obejmuje więc przede wszystkim naukę czytania, pisania i liczenia. Wiadomości pozyskane w pierwszej klasie szkoły podstawowej są w następnych latach rozszerzane i powtarzane. Bardzo istotną kwestią jest, aby nauczanie wczesnoszkolne przebywało w spokojnej atmosferze i w tempie dostosowanym do ucznia, ponieważ każdy z nich inaczej przyswaja wiadomości. Ważną rolę, nie mniej ważną od roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, odgrywają tutaj rodzice dzieci. Ich zadaniem jest wspieranie pociechy w rozwoju oraz w miarę możliwości – pogłębianie zdobytych przez niego w szkole wiadomości w domowym zaciszu.

Materiał partnera