Pompy do brudnej wody – działanie, charakterystyka i zastosowania

Zastosowanie pomp do brudnej wody

Pompy do wody znajdują wiele zastosowań zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Dzięki nim można zapewnić dostęp do wody, przepompowywać i magazynować ją. Dotyczy to jednak nie tylko czystej, pitnej wody, ale także tej zanieczyszczonej. Jakie wyróżniamy rodzaje pomp do brudnej wody, czym się one charakteryzują i do jakich celów są wykorzystywane?

Charakterystyka pomp do brudnej wody

W celu wypompowywania oraz przepompowywania wody brudnej stosuje się pompy zanurzeniowe, zwane również zatapialnymi. Umożliwiają one sprawne usuwanie i przemieszczanie cieczy. Tego rodzaju pompy są przystosowane do pracy poniżej poziomu zwierciadła wody, a to dzięki wytrzymałej, wodoodpornej obudowie. Urządzenia te produkowane są z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal nierdzewna, które charakteryzuje wysoka trwałość i odporność na korozję. Do pracy w zabudowie mokrej wykorzystuje się najczęściej pompy zanurzeniowe elektryczne wyposażone w wirnik, a także rozdrabniacz umożliwiający pompowanie cieczy z różnymi zanieczyszczeniami. Firmy zajmujące się sprzedażą pomp, takie jak PHU Dambat, oferują urządzenia przystosowane do pompowania wody zarówno lekko zanieczyszczonej, jak również brudnej wody deszczowej, a nawet surowych ścieków. Dzięki specjalnej konstrukcji oraz możliwości tłoczenia dużej ilości wody, pompy zatapialne znajdują wiele zastosowań w różnych branżach.

Pompy do brudnej wody – zastosowania

Pompy do brudnej wody stosuje się zarówno w gospodarstwach domowych, rolniczych, a także rybnych, jak również w szeroko pojętym przemyśle. Do najważniejszych zastosowań pomp przeznaczonych do brudnej wody należy:

  • Likwidacja skutków podtopień i zalania – pompy służą do usuwania brudnej wody z piwnic i innych pomieszczeń zalanych na skutek powodzi, np. w efekcie roztopów, w wyniku awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej czy urządzeń, np. pralki lub zmywarki bądź też gdy następuje podsiąkanie wód gruntowych.
  • Odwodnienia – wypompowywanie wody z oczek wodnych w ogrodzie, zbiorników na deszczówkę, basenów, studni i studzienek, stawów, rzek czy jezior.
  • Przepompowywanie ścieków – opróżnianie szamb w gospodarstwach domowych, a także pompowanie ścieków w oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz przyzakładowych.
  • Odwodnienia, nawodnienia i pompowanie gnojówki w rolnictwie.
  • W budownictwie do odwadniania wykopów i rowów.

Jak więc się okazuje, pompy do wody brudnej mają wiele zastosowań i są wykorzystywane zarówno w warunkach domowych, jak i przemysłowych, tak w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku zalania, jak również do pracy ciągłej, np. pompowania ścieków czy wody do podlewania.

Materiał partnera