kruszywa chemiczne

Zastosowanie kruszyw naturalnych w chemii budowlanej

Kruszywa są surowcem, który stosuje się prawie od początku rozwoju cywilizacyjnego. Cały czas jednak wzrasta na nie zapotrzebowanie, ponieważ są wykorzystywane na szeroką skalę w budownictwie. Produkuje się z nich nie tylko beton i prefabrykowane elementy konstrukcyjne, ale znajdują się również wśród składników chemii budowlanej. Czym jest chemia budowlana i jakie zastosowanie w niej mają kruszywa naturalne?

Czym jest chemia budowlana?

Zbierając informacje z kilku definicji chemii budowlanej, można uznać, że jest to grupa dodatków chemicznych i różnego rodzaju domieszek, które przeznaczone są do wyrabiania z nich zapraw budowlanych oraz zaczynów, betonów, wyrobów przyspieszających wiązanie i twardnienie lub opóźniających te procesy, a także wszelkiego typu materiały powłokowe (impregnaty), środki do zagruntowania, lakiery czy farby.

Do końca lat 80. XX wieku wszelkiego rodzaju zaprawy – murarskie, tynkarskie oraz klejące – do płytek ceramicznych przygotowywano poprzez wymieszanie spoiwa, kruszywa oraz wody. Później produkowano je w formie suchych mieszanek z zastosowaniem dodatków i domieszek chemicznych – eterów celulozy i skrobi, włókien celulozowych oraz proszków redyspergowalnych.

Czym są kruszywa?

Kruszywa są materiałem sypkim pochodzenia organicznego lub mineralnego. Ze względu na sposób pochodzenia można je podzielić na kruszywa naturalne oraz sztuczne, a te z kolei na kruszywa pochodzenia mineralnego i kruszywa z recyklingu, które uzyskuje się dzięki przeróbce nieorganicznych materiałów, stosowanych uprzednio w budownictwie.

Kruszywa naturalne żwirowe, zwane również żwirowo-piaskowymi, są produkowane ze skał okruchowych. Znajdują zastosowanie w budownictwie do produkcji betonów oraz wyrobów betonowych: betonu towarowego, płyt i kostek betonowych, prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, zapraw i suchych mieszanek, elementów ściennych z betonu zwykłego oraz rur betonowych.

Wykorzystanie kruszyw naturalnych w produkcji chemii budowlanej

Kruszywami naturalnymi, które wykorzystywane są w procesie produkcji chemii budowlanej, są piasek i żwir kwarcowy – wyjaśnia ekspert z firmy Sandmix, która jest producentem i dostawcą kruszyw budowlanych i workowanego piasku suszonego. – Po specjalistycznej obróbce stosuje się je przy produkcji suchych zapraw, klejów, mas szpachlowych i żywicznych systemów posadzkowych. Dodatkowo kruszywa naturalnego można użyć także jako piasku specjalnego, który ma swoje zastosowanie w czyszczeniu dużych konstrukcji. Należy je jednak wcześniej poddać specjalnemu procesowi obróbki, w czasie którego kruszywo zostaje opłukane i wysuszone, a następnie frakcjowane.

Materiał partnera