Wymiana kotła gazowego – kiedy konieczna?

Co warto wiedzieć o grzewczych kotłach gazowych?

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że grzewcze kotły gazowe mimo swych niewątpliwych zalet, nie są urządzeniami wiecznymi. Taka konstatacja nie może nikogo w jakiś szczególny sposób zaskakiwać, ponieważ jest powszechnie wiadomym, że każda maszyna i każdy aparat musi się kiedyś zepsuć. Kotły gazowe należą jednak do tej kategorii urządzeń, od których sprawności działania i właściwego stanu technicznego zależy bezpieczeństwo i życie ludzi. Nieraz mamy smutną okazję do przeczytania czy wysłuchiwania informacji o zatruciach spowodowanych ulatniającym się czadem z niesprawnych piecyków lub kotłów gazowych, nierzadko kończących się nawet zgonem. Innym niebezpieczeństwem, z którym możemy mieć do czynienia przy eksploatacji niesprawnego kotła gazowego, jest możliwość niekontrolowanego wypływu gazu i jego wybuchu, co już może skończyć się zupełnie katastrofalnymi skutkami. Jak uświadamiają nam specjaliści z firmy TopAc ze Szczecina, istnieje jeszcze jeden powód, dla którego warto zadbać o właściwy stan techniczny naszego pieca: niesprawny kocioł gazowy generuje znacznie większe koszty eksploatacyjne niż urządzenie pracujące prawidłowo.

Kiedy i dlaczego należy wymienić kocioł gazowy?

Kocioł gazowy nie jest urządzeniem jednorazowego użytku i nie zawsze należy go wymieniać na nowy, jeśli nieprawidłowo pracuje. Często wystarczy go dobrze wyregulować lub też wymienić jakiś jego element. Oczywiście rzecz może zostać przeprowadzona jedynie przez uprawnione do tego osoby. Niemal wszyscy producenci kotłów gazowych zalecają coroczny ich przegląd oraz konserwację. Generalna zasada w tym zakresie mówi, że należy tutaj przestrzegać producenckich zaleceń oraz Przepisów Prawa Budowlanego. Taki przegląd, wykonywany przez specjalistów posiadających stosowne uprawnienia, nie może kończyć się jedynie oceną stanu technicznego kotła, lecz także jego konserwacją, wyczyszczeniem i ewentualną wymianą zepsutych podzespołów.

Każde jednak urządzenie ma swoją określoną żywotność i po dłuższym okresie użytkowania kotła gazowego dalsze jego naprawy stają się nieopłacalne lub wręcz niemożliwe do przeprowadzenia; jedyne co wtedy można zrobić to zainstalować nowy kocioł. Jest jeszcze inny powód, dla którego warto taką zmianę przeprowadzić. Dzisiejszy rynek oferuje nową generację kotłów gazowych, a mianowicie kotły kondensacyjne. Urządzenia te mają zamkniętą komorę spalania, co umożliwia pobieranie przez nie powietrza bezpośrednio z zewnątrz budynku poprzez odpowiednio wyprowadzoną rurę. Nie wchodząc w techniczne szczegóły tego rozwiązania, powiemy jedynie, że gazowy kocioł kondensacyjny ma znacznie wyższą sprawność niż jego tradycyjny odpowiednik, co wyraźnie obniża koszty jego eksploatacji. Co prawda kocioł taki jest nieco droższy, lecz w dłuższej perspektywie czasu koszt jego zakupu na pewno się zamortyzuje.

Materiał partnera