Montaż instalacji fotowoltaicznej

Ulga termomodernizacyjna w 2021 roku

Instalacja fotowoltaiczna pozwala na znaczne oszczędności w wydatkach związanych z zakupem prądu, jednak jej montaż łączy się z koniecznością poniesienia dużego wydatku. Sposobem na zmniejszenie obciążania finansowego związanego z tą inwestycją jest skorzystanie z dostępnych dopłat oraz odliczeń podatkowych. Możliwość taką daje istniejąca ulga termomodernizacyjna, dzięki której okres amortyzacji ulegnie znacznemu skróceniu.

Dlaczego możliwość skorzystania z ulgi na montaż fotowoltaiki jest ważna?

W związku z rozwojem technologii pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i zmniejszającymi się cenami paneli PV oraz niezbędnego osprzętu koszt budowy instalacji fotowoltaicznej nieco się obniżył. Wciąż jednak wiąże się ze sporym wydatkiem, sprawiającym, że zwrot poniesionych nakładów następuje po 6–7 latach i dopiero po tym czasie użytkownik może liczyć na realne zyski. Choć jest to korzystne, biorąc pod uwagę czas, w jakim instalacja będzie produkować energię, szacowany przynajmniej na 25 lat, to oznacza, że decydując się na zakup, trzeba zgromadzić całkiem spore środki. Możliwość odliczenia wydatkowanej kwoty od podatku oraz otrzymania dotacji z programu „Mój Prąd” oznacza, że będzie to znacznie mniej dotkliwe dla każdego domowego budżetu.

Komu i na jakich zasadach przysługuje ulga na fotowoltaikę?

Ulga termomodernizacyjna jest dodatkową możliwością zwrotu kosztów poniesionych na zakup i montaż fotowoltaiki. Przysługuje ona wszystkim osobom, które rozliczają się według skali podatkowej, płacą podatek liniowy, a także tym, które są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Limit ulgi wynosi 53 tysiące złotych na osobę, dla małżonków rozliczający się wspólnie wynosi więc 106 tysięcy złotych. Odliczeniu podlegają udokumentowane wydatki na potrzebne materiały budowlane, urządzenia oraz usługi. Warunkiem jest ukończenie inwestycji w ciągu trzech lat od momentu poniesienia pierwszego wydatku. Jeśli uzyskano dotację z programu „Mój Prąd”, o kwotę tą należy zmniejszyć odliczaną sumę. W przypadku, gdy uzyskiwane przychody nie pozwalają na odliczenie pełnej kwoty, podatnik zachowuje prawo do odliczenia przez kolejne 6 lat. Wszystkich odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w załączniki PIT/O. Warto pamiętać, że projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej najlepiej zlecić firmie, dysponującej odpowiednimi technologiami. Dobrym wyborem okaże się firma Dom Eko System z Radomia, specjalizująca się w systemach dla domów mieszkalnych, firm i gospodarstw rolnych.

Materiał partnera