panele solarne

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne to obecnie jedno z chętniej wybieranych rozwiązań, które pozwalają na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Z instalacji fotowoltaicznej można korzystać zarówno w prywatnym gospodarstwie domowym, jak i np. w zakładach produkcyjnych lub gospodarstwach rolnych. Dobór odpowiedniego rodzaju instalacji fotowoltaicznej to kwestia indywidualna. Z jakich rozwiązań możemy skorzystać?

Co warto wiedzieć o instalacji fotowoltaicznej?

Od dawna obserwowane jest zwiększone zainteresowanie montażem paneli fotowoltaicznych na dachach budynków lub np. na gruncie. W zależności od usytuowania budynku można wybrać najlepsze rozwiązanie, które zapewni wysoką sprawność paneli fotowoltaicznych. Dlaczego warto się na nie zdecydować? Instalacja fotowoltaiczna pozwala zapomnieć o wysokich kosztach korzystania z energii elektrycznej, która płynie do budynków z elektrowni. Dzięki instalacji PV można samodzielnie wytworzyć prąd z energii słonecznej, zyskując niezależność. Wybór paneli fotowoltaicznych oraz rodzaju instalacji to jednak dosyć trudna decyzja, którą warto skonsultować z fachowcem.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając rodzaj instalacji fotowoltaicznej?

Dobór odpowiedniego rozwiązania uwzględnia m.in. usytuowanie budynku, stopień jego nasłonecznienia, nośność materiałów pokrycia dachowego, a także inne zmienne, które mogą ułatwiać lub utrudniać montaż paneli fotowoltaicznych. Jednym z najważniejszych parametrów jest nasłonecznienie budynku, gdyż decyduje ono o sprawności i wydajności instalacji oraz pozwala uniknąć przerw w dostawie czystej energii. Równie ważna jest jakość paneli fotowoltaicznych, na którą wpływa m.in. zastosowana technologia ich produkcji. Wysokiej jakości monokrystaliczne panele PV o różnej mocy dostępne są w ofercie firmy Maxhandel, która zajmuje się także ich profesjonalnym montażem.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje instalacji fotowoltaicznej?

Wyróżniamy kilka rodzajów instalacji fotowoltaicznych, które cechują się odmiennym zastosowaniem oraz różnymi kosztami użytkowania, w tym m.in.:

  • instalacje sieciowe,
  • instalacje hybrydowe,
  • i instalacje niezależne (nazywane też autonomicznymi).

Instalacje sieciowe to obecnie jedno z najczęściej stosowanych i najtańszych rozwiązań, które pozwala na korzystanie zarówno z energii odnawialnej, jak i energii z elektrowni. Dzięki temu możemy elastycznie zarządzać wytworzoną energią, uzupełniając jej niedobory np. w sezonie zimowym.

Z kolei instalacje hybrydowe uwzględniają produkcję prądu także z innych źródeł energii odnawialnej np. z powietrza, pozwalając dodatkowo na magazynowanie wytworzonego prądu dzięki akumulatorom oraz korzystanie z energii z sieci. Rozwiązanie to wymaga większych nakładów finansowych i jest stosowane przede wszystkim w przypadku np. gospodarstw rolnych, które zużywają dużo energii elektrycznej.

Kolejnym rodzajem są instalacje niezależne, które pozwalają na całkowitą rezygnację z energii z elektrowni, jednak w Polsce to rozwiązanie nie cieszy się dużą popularnością. W tym przypadku mamy do czynienia z magazynowaniem nadwyżki wytwarzanej energii elektrycznej, która zużywana jest w zależności od indywidualnych potrzeb. Ten typ instalacji PV stosowany jest m.in. w miejscach, w których nie może zostać wykonane przyłącze energetyczne.

Instalacje fotowoltaiczne on-grid i off-grid

Wyróżniamy także instalacje fotowoltaiczne on-grid i off-grid. Podział ten związany jest ze sposobem wykorzystywania energii po jej wyprodukowaniu. W instalacja on-grid możliwe jest oddanie nadwyżki energii do połączonej z nią zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Z kolei w instalacji off-grid możliwe jest wykorzystywanie energii tylko na własne potrzeby. 

Rodzaj instalacji fotowoltaicznej a jej umiejscowienie

Instalacje fotowoltaiczne odróżniają się od siebie również ze względu na miejsce montażu. Na rynku są dostępne panele, które sytuuje się na dachu lub w gruncie. Pierwsze z nich montowane są najczęściej na dachach od południa, gdyż to właśnie one są najbardziej nasłonecznione. Istotne jest, aby ten rodzaj instalacji fotowoltaicznej montować na dachu pod kątem około 35 stopni, a także, by wokół niej nie znajdowały się elementy zacieniające, w tym np. komin, słup czy drzewo. Warto również pamiętać, że specjaliści zajmujący się montażem (np. z firmy Maxhandel) dbają o to, by instalacja wyglądała estetycznie, dlatego też umiejscowione są one na dopasowanych do pokrycia dachowego i otoczenia konstrukcjach.

Z kolei instalacja fotowoltaiczna montowana w gruncie jest zwykle bardziej rozbudowana i najczęściej decydują się na nią inwestorzy, którzy nie mogą zamontować paneli na dachu. Jest to najczęściej związane z jego zacienieniem, niewłaściwym podłożem lub brakiem wymaganej ilości miejsca. Decydując się na takie rozwiązanie konieczne jest zapewnienie sugerowanych odległości pomiędzy panelami, a także przyszły plan zagospodarowania terenu.

Co więcej, zdarza się także, że panele PV, które zasilają np. oświetlenie posesji, są instalowane na wysięgnikach.

Rodzaj instalacji fotowoltaicznej a moc i napięcie sieci oraz produkowana energia

Instalacje fotowoltaiczne mogą różnić się między sobą mocą. Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne wyróżnia się:

  • mikroinstalacje fotowoltaiczne (panele mają moc do 40 kW),
  • małe instalacje fotowoltaiczne (panele mają moc od 40 do 200 kW),
  • średnie instalacje fotowoltaiczne (dotyczy to średnich elektrowni; panele mają moc od 200 kW do 1 MW)
  • i duże instalacje fotowoltaiczne (dotyczy to dużych elektrowni; panele mają moc ponad 1 MW).

Dodatkowo można podzielić je biorąc pod uwagę przyłączenie do konkretnej sieci napięcia: niskiego, średniego i wysokiego.

Ponadto ze względu na produkowaną energię można podzielić je na: małe systemy (energia generowana jest np. na potrzeby pojedynczej lampy ulicznej), systemy konsumenckie (energia wytwarzana jest na potrzeby własne), systemy prokonsumenckie (energia wytwarzana jest na potrzeby własne, a nadwyżka oddawana do sieci EE) i elektrownie (energia sprzedawana jest do sieci EE).

Materiał partnera