Elektryk

Przegląd elektryki w domu jednorodzinnym

Minimalną częstotliwość, z jaką trzeba przeprowadzać przegląd elektryki w domach jednorodzinnych, reguluje artykuł 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.  (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126). Można się z niego dowiedzieć, że obowiązkowa kontrola stanu technicznego każdego budynku powinna być przeprowadzania nie rzadziej niż raz na pięć lat. W zakres tej kontroli wchodzi instalacja elektryczna wraz ze zweryfikowanie sprawności połączeń, oceny izolacji przewodów oraz uziemień instalacji.

Dlaczego przeglądy instalacji elektrycznej są ważne?

Prawidłowa budowa oraz zabezpieczenie instalacji elektrycznej są podstawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego pomieszczeń i całego budynku. Z tego powodu okresowe przeglądy instalacji elektrycznej pełnią niezwykle ważną funkcję dla utrzymania pełni sprawności technicznej danego obiektu. Należy mieć na uwadze, że prąd elektryczny jest aktualnie najważniejszym źródłem energii. Oznacza to, że w instalacje elektryczne wyposażone są właściwie wszystkie budynki.

Oczywiście przeglądy instalacji nie muszą odbywać się jedynie raz na pięć lat. W przypadku wystąpienie awarii elektrycznej zalecane jest wykonanie jej szybciej, ponieważ jednym z czynników, które mogą mieć wpływ na wystąpienie nieprawidłowości, jest pojawienie się problemów z domową instalacją elektryczną. Dlatego niezwykle ważna jest nie tylko uważność, ale również regularne kontrolowanie jej stanu. Niestety w Polsce problemy z instalacjami elektrycznymi wciąż stanowią jedną z najczęstszych przyczyn pożarów. Najczęściej dotyczy to obiektów zbudowanych jeszcze w czasach PRL-u, gdzie część norm dotycząca kładzenia instalacji nie była w pełni respektowana.

Na terenie Olecka i okolic przeglądami instalacji elektrycznej zajmują się przedsiębiorstwa, takie jak Voltar.

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej?

Ze względu na swoją specyfikę przeglądy instalacji elektrycznej najczęściej dzielone są na dwa etapy. Pierwszych z nich są oględziny, na podstawie których będą wykonywane dalsze pomiary. W trakcie oględzin wykonywane są czynności związane z próbowaniem instalacji elektrycznej. Służą do tego specjalistyczne narzędzia pomiarowe, dzięki którym możliwa jest ogólna ocena sprawności danej instalacji oraz wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Dokładny zakres prac, które muszą być wykonane w trakcie oględzin, określone są przez Normę PN-HD 60364-6:2008. Drugim etapem jest wykonanie oględzin instalacji piorunochronnej. W tym celu najczęściej sprawdzana jest jakość jego montażu oraz oceniane są wybrane materiały.

Materiał partnera