profil okienny

Podstawowe parametry izolacyjne okien

Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić życie w domu lub mieszkaniu pozbawionym okien? Pomijając fakt, że to przez nie do pomieszczeń przedostaje się światło słoneczne, to w większości budynków są one również niezbędne do zapewnienia prawidłowej wentylacji. Jednak korzyści z posiadania okien mają swoją cenę, a mianowicie pewne straty energii cieplnej. Dlatego tak ważne jest wybranie stolarki pod kątem posiadanych przez nią parametrów izolacyjnych.

Współczynnik przenikania ciepła U

To zdecydowanie najważniejszy parametr izolacyjny okien – nic dziwnego zatem, że inwestorzy głównie na nim skupiają swoją uwagę dokonując wyboru stolarki. Wyraża on jak wiele ciepła przedostaje się przez daną przegrodę – w tym przypadku okno – w sytuacji, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa. Symbolem współczynnika jest litera U, choć spotkać również można specyfikacje wykorzystujące symbol k, zaś jednostką jest W/(m2K). Oczywiście im mniejsza wartość współczynnika, tym lepiej, bowiem oznacza to, że przez okno wydostaje się mniej ciepła. W Polsce obowiązują normy mówiące, jaka może być maksymalna wartość współczynnika.

– Dla okien montowany w ścianach pomieszczeń ogrzewanych wynosi on obecnie 1,1 W/(m2K), zaś dla okien dachowych – 1,3 W/(m2K) – mówi specjalista firmy WiktorczykOd 2021 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które obniżają maksymalną wartość U do 0,9 W/(m2K) dla okien ściennych i do 1,1 W/(m2K) dla okien dachowych.

Współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego g

Parametr ten mówi nam, jak wiele energii cieplnej przedostaje się do wnętrza naszego domu wraz z promieniowaniem słonecznym – jest to wyrażane w procentach, przykładowo okna o współczynniku g równym 50% przepuszczają połowę promieniowania słonecznego. Należy pamiętać, że nagrzewanie się domu od słońca ma swoje plusy i minusy. Zimą, przy dobrej pogodzie możemy w ten sposób zredukować zużycie energii potrzebnej do ogrzania lokalu, jednak latem szyby o wyższym współczynniku g sprawią, że w pomieszczeniach będzie zbyt gorąco. Zazwyczaj stosowane są okna o współczynniku g=50%, jednak dla domów pasywnych zaleca się stosowanie okien o g=55%

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw

Zupełnie innym w stosunku do powyższych parametrem okien jest współczynnik Rw, mówiący nam o tym, na ile okno jest w stanie obniżyć natężenie dźwięków pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Współczynnik ten wyrażany jest w decybelach (dB) – im większa wartość współczynnika, tym lepiej okno tłumi hałasy. Przykładowo okno o wartości Rw = 20 dB obniża natężenie dobiegających z zewnątrz dźwięków o 20 dB. Parametr ten jest szczególnie istotny dla domów i mieszkań znajdujących się w pobliżu ruchliwych ulic, węzłów komunikacyjnych etc.

Materiał partnera