Buraki pastewne

Odmiany buraków pastewnych

Buraki pastewne po latach ponownie zyskują uznanie w oczach rolników. Nie powinno to dziwić, ponieważ pasza z tych roślin jest soczysta, energetyczna i uniwersalna. Można nią skarmiać różne gatunki zwierząt: bydło, trzodę chlewną, owce, konie, drób oraz drobny inwentarz. Jakie odmiany buraków pastewnych są uprawiane w Polsce i na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę?

Odmiany jednokiełkowe buraka pastewnego

„Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2021”, wydana przez COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych), zawiera 21 odmian buraka pastewnego. 13 z nich stanowią odmiany jednokiełkowe. Do polecanych odmian jednokiełkowych należy między innymi Syriusz BIS. Buraki pastewne tej odmiany charakteryzują się białym korzeniem i płytką bruzdą korzeniową. Są odporne na suszę oraz tolerancyjne na wirusa żółtaczki i cerkosporę. Z powodu zagłębienia w ziemi na poziomie 55% nadają się do zbioru mechanicznego.

Inną polecaną odmianą jednokiełkową jest Centurion, który jest pierwszą jednokiełkową odmianą buraka pastewnego tolerancyjną na wirusa rizomanii. Wyróżnia się białym korzeniem o stożkowo-owalnym kształcie. Jest odporny na suszę i można go z powodzeniem uprawiać na słabszych glebach. Podobnie jak Syriusz BIS jest przydatny do zbioru mechanicznego. Ponadto warto zwrócić uwagę na Solidara BIS. To odmiana o walcowato-owalnym korzeniu o żółtopomarańczowej barwie. Z uwagi na zagłębienie w ziemi na poziomie 45-50% przeznaczona jest do zbioru ręcznego.

Odmiany wielokiełkowe buraka pastewnego

W krajowym rejestrze z 2021 roku znajduje się 8 odmian wielokiełkowych buraka pastewnego. Jedną z najciekawszych jest Zentaur Poly, który charakteryzuje się owalnym korzeniem o barwie białej i płytką bruzdą korzeniową. Nasiona tej odmiany oferuje na przykład sklep Małopolskiej Hodowli Roślin. Jest ona odporna na pośpiechy i choroby: wirusa żółtaczki i cerkosporę. Wyróżnia się wysoką zdrowotnością korzeni i liści oraz dobrze się przechowuje. Dzięki zagłębieniu w glebie na poziomie 60% nadaje się do zbioru mechanicznego po wcześniejszym ogłowieniu z liści.

Warty uwagi jest również Rekord Poly, który daje największe plony ze wszystkich odmian wielokiełkowych. Ma walcowaty korzeń o barwie czerwonej i cechuje się wysoką zdrowotnością. Przeznaczony jest do uprawy na glebach żyznych. Niewielkie zagłębienie w ziemi sprawia, że jest bardzo łatwy do zbioru ręcznego. Ciekawą odmianą jest także Ursus Poly, który ma walcowaty korzeń o żółtopomarańczowej barwie. Podobnie jak Rekord Poly charakteryzuje się dobrą zdrowotnością i małą zdolnością do wydawania pośpiechów. Jest odpowiedni na gleby żyzne. Daje wysoki plon i łatwo zbiera się go ręcznie.

Materiał partnera