dofinansowanie na zakup kotła

Od czego zależy dofinansowanie na wymianę kotła w ramach programu Czyste Powietrze?

Choć program „Czyste Powietrze” trwa od września 2018 roku, coraz więcej mówi się na jego temat. Przedstawiciele sklepów z urządzeniami grzewczymi zachęcają do skorzystania z oferowanego przez rząd wsparcia finansowego na zakup na przykład nowego kotła. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, od czego zależy takie dofinansowanie. Sprawdź, kto może otrzymać dotację i od czego zależy jej wysokość.

Kto może otrzymać dofinansowanie na zakup kotła?

W ramach programu „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie na zakup nowego kotła. Zasady przyzwania dotacji rozpisane zostały w specjalnym dokumencie poświęconemu tej inicjatywie, który został opublikowany między innymi na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie.

Beneficjentem uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego bądź lokalu mieszkalnego, który został wydzielony w budynku jednorodzinnym i przypisano mu odrębną księgą wieczystą. Warunkiem przyznania dofinansowania jest to, by dochody roczne takiej osoby nie przekraczały kwoty 100 000 zł uzyskiwanych z jasno określonych w dokumencie źródeł.

Istnieje też możliwość otrzymania podwyższonego poziomu dofinansowania – o czym przypominają sprzedawcy urządzeń grzewczych, między innymi firma Kotły Grzewcze Dragon. Uprawnieni do tego wsparcia beneficjenci także są określani jako osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych bądź lokali mieszkalnych, które zostały wydzielone w budynku jednorodzinnym i przypisano im odrębne księgi wieczyste. Natomiast przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego beneficjenta nie może przekraczać kwoty: 1400 zł (dot. gospodarstwa wieloosobowego) lub 1960 zł (dot. gospodarstwa jednoosobowego).

Co wpływa na kwoty dotacji przyznawanych w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Wysokość przyznawanych dotacji zależy głównie od tego, do jakiego poziomu dofinansowania uprawiony jest dany beneficjent. Poza tym ważne jest to, jak zaawansowane przekształcenia mają zostać wykonane oraz czy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną – jeśli nie, kwota dotacji jest mniejsza. W przypadku wymiany kotła istotne jest to, jakie dokładnie urządzenie grzewcze ma zostać kupione. Od 1 lipca 2021 roku obowiązują zwiększone dotacje na zakup kotła 5. klasy na pellet drzewny, który emituje obniżoną ilość cząstek stałych.

Materiał partnera