oczyszczalnia-sciekow

Oczyszczalnia w aglomeracji – czyli nowa biologiczno-chemiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków

Domki jednorodzinne kojarzą nam się przede wszystkim ze wsiami i niewielkimi miejscowościami, tymczasem nawet w aglomeracjach miejskich mamy przecież dzielnice, w których królują te niewielkie budynki. Należy podkreślić, że nie zawsze są one mocno oddalone od centrum, przy czym nie zawsze są też podłączone do kanalizacji miejskiej. Idealnym rozwiązaniem do poradzenia sobie w takiej sytuacji są biologiczno-chemiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ogólnie o przydomowych biologiczno-chemicznych oczyszczalniach ścieków

Biologiczno-chemiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, jak EKO-BIOCH firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Bukowca, mogą być montowane w aglomeracjach o określonej wartości RLM. Wartość RLM to Równoważna Liczba Mieszkańców, która wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach, które są odprowadzane z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach, które odprowadzają gospodarstwa domowe od jednego mieszkańca w ciągu doby. Innowacyjność omawianej oczyszczalni, która jako jedyna może być montowana w aglomeracjach powyżej 100 000 RLM, polega na dozowaniu specjalnego środka chemicznego PIX-112 według instrukcji producenta. Oczyszczalnia skonstruowana jest w taki sam sposób jak przydomowa oczyszczalnia EKO-BIO, przy czym w oczyszczalni EKO-BIOCH mamy dodatkowo urządzenie do dozowania środka chemicznego.

Budowa oczyszczalni EKO-BIOCH i jej działanie

Przydomowa biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków wykonywane są w postaci cienkościennych zbiorników z poliestrowej żywicy, która jest wzmacniana włóknem szklanym. W zbiorniku znajduje się siedem głównych elementów: komora denitryfikacji, komora nitryfikacji, system napowietrzania złoża aktywnego, komora osadu wtórnego, sterownik i kompresor dozowania, system zwrotu osadu wtórnego, złoże aktywne i wspomniany system dozowania PIX-112. Działanie oczyszczalni postaramy się omówić w skrócie.

Komora denitryfikacji pełni funkcję osadnika gnilnego. W niej następuje separacja tłuszczów, oddzielenie części stałych ze ścieków i beztlenowy proces ich oczyszczania. Produkty rozkładu osiadają na dnie. Dalej ścieki trafiają do komory nitryfikacji, gdzie następuje dalszy, tlenowy proces oczyszczania. Oczyszczanie odbywa się na złożu biologicznym, napowietrzanym mechanicznie. Gdy flora bakteryjna osiąga odpowiednią grubość, odrywa się ona od podłoża i wraz z przepracowanym osadem przedostają się do komory osadu wtórnego. Osad zawracany jest do komory denitryfikacji i tam też pozostaje. Środek chemiczny, który wspomaga oczyszczanie ścieków, jest skraplany bezpośrednio do komory nitryfikacyjnej za pomocą specjalnego urządzenia umieszczonego we włazie.

Można więc powiedzieć, że przydomowa biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków niewiele różni się od oczyszczalni typu eko-bio – jest jedynie wspomagana przez specjalny środek chemiczny, a odprowadzane ścieki mogą być z nich wyprowadzane do wód płynących, czy gruntu, oczywiście przy zachowaniu wszystkich wymogów ochrony środowiska, które określają ilość substancji odprowadzanych ze ściekami oczyszczonymi.

Materiał partnera