Jak wygląda inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna?

Na czym polega inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna?

Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna to opracowanie techniczne, zawierające aktualny stan istniejącego budynku. Niektórym może przypominać projekt, jednak różni się on od niego tym, że przedstawia stan faktyczny, a nie planowany. Aktualne plany opracowywane są na podstawie pomiarów z natury. Co jeszcze należy wiedzieć o inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej?

Omawiany rodzaj inwentaryzacji jest niezbędny podczas przeprowadzania wszelkich prac budowlanych, stanowiących poważniejszą ingerencję w strukturę budynku. Będą to zatem przebudowy budynków, zmiana podziału pomieszczeń, rozbiórki budynków, zwłaszcza zabytkowych oraz wyposażanie budynku w nowe media. Każdy inwestor, który nie posiada aktualnego obrazu istniejącego budynku, powinien zlecić inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną przed przystąpieniem do prac remontowych, związanych z wykonaniem nadbudowy lub rozbudowy budynku, zmiany jego przeznaczenia czy sposobu użytkowania. Omawiana ekspertyza będzie także przydatna do wyliczenia powierzchni użytkowej lokalu w przypadku jego najmu lub sprzedaży. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Zakres

Zakres inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej zależy od inwestora, jednakże warto zewrzeć niej kilka podstawowych informacji. Przede wszystkim należy pamiętać o opisie technicznym budynku, na który składa się informacja o jego lokalizacji, parametrach oraz materiałach, użytych do jego budowy. Powinien się w nim znaleźć także opis jego charakteru, przeznaczenie i liczba kondygnacji. Kolejne elementy inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej to zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji, zarówno naziemnych, jak i podziemnych, rzut działki w skali 1:500, z zaznaczonymi schodami, tarasem, chodnikiem, ogrodzeniem i studnią oraz rzut dachu. Nie powinno zabraknąć przy nim zaznaczonej więźby, przewodów kominowych oraz sposobu odwodnienia. Nie zapomnijmy o zaznaczeniu w dokumentacji przekrojów przez wszystkie kondygnacje, z zaznaczonymi rządami posadzek oraz wysokości, elewacji budynków, a także punktów przyłączy mediów. Równie ważna będzie dokładna dokumentacja fotograficzna obiektu. Wykonuje ją na przykład firma J. P. Praxis, zajmująca się sporządzaniem ekspertyz budowlanych oraz przygotowywaniem opinii technicznych budynków. Oprócz tradycyjnych zdjęć, inwestor może zamówić fotografie w formie cyfrowej. Będą one stanowiły ważny dowód na stan budynku przed remontem.

Forma dokumentacji

Forma dokumentacji może być tradycyjna, w postaci wydruków w odpowiedniej skali bądź podpisanych i oprawionych rysunków technicznych, lub cyfrowa, przekazana klientowi w formacie DWG, PDF lub DXF.

Materiał partnera