mycie elewacji

Mycie elewacji z klinkieru elastycznego. Jak to robić?

Elewacja jest zwykle wizytówką budynku wpływającą na jego wygląd oraz stanowiącą wraz z pokryciem dachowym ozdobę całego projektu. Utrzymanie jej w dobrym stanie jest ważne dla wrażenia, jakie wywiera dom lub obiekt użytkowy na osobach, które z niego korzystają. Zarówno tendencja do przyjmowania zabrudzeń, jak i możliwość łatwego czyszczenia elewacji zależy w dużej mierze od charakterystyki użytego materiału elewacyjnego.

Najczęstsze przyczyny zabrudzeń elewacji

Podstawową funkcją elewacji jest ochrona muru przed działaniem czynników atmosferycznych – wnikaniem wody, która powoduje ryzyko spękania powierzchni podczas silnych mrozów, a także powoduje erozję powierzchni i prowadzi do głębokiego wnikania zabrudzeń. Woda w kontakcie z warstwą ocieplenia może doprowadzać do pogorszenia właściwości termoizolacyjnych, a jej obecność sprzyja rozwojowi mikroorganizmów niszczących izolację. Elewacja jest też ważnym elementem kształtującym wygląd budynku. Jej barwa, a także kształt i faktura użytego materiału wpływają na odbiór budynku, a często także na bezpośrednie otoczenie. Niestety wiele rodzajów elewacji jest szczególnie narażonych na szybką utratę właściwości ochronnych i atrakcyjnego wyglądu. Największym problemem są zwykle czynniki zewnętrzne prowadzące do zabrudzenia elewacji. W przypadku niektórych materiałów elewacyjnych ryzyko osadzania się zanieczyszczeń jest jednak znacznie mniejsze, a te, które powstaną, mogą być szybko i łatwo usunięte, tak jak w przypadku klinkieru elastycznego – zauważa ekspert z firmy Elastyczny Klinkier, która jest producentem wysokiej jakości elastycznych płytek klinkierowych.

Najczęściej przyczyną zabrudzeń elewacji są zanieczyszczenia powietrza, które osadzają się na powierzchni budynku. W większości przypadków są to pyły zawieszone pochodzące ze spalanego w kotłach centralnego ogrzewania węgla i drewna, pyłki roślinne z traw i kwitnących drzew i krzewów, a na terenach silniej zurbanizowanych także pył z opon, spaliny samochodowe oraz unoszący się kurz. Wiele zanieczyszczeń może też być wypłukiwanych przez deszcz w połaci dachu, jeśli system odwodnienia nie działa prawidłowo.

Problemem bywają także zanieczyszczenia biologiczne. W miejscach wilgotnych i zacienionych – elewacja może porastać glonami, a niekiedy nawet mchem. Przyczyną zabrudzeń mogą być rozkładające się resztki roślinne – liście, igły, niewielkie patyki, ptasie odchody, martwe owady czy drobne zwierzęta. Choć tego rodzaju resztki zwykle nie utrzymują się na samej elewacji, to często gromadzą się na zewnętrznych elementach budynku – parapetach, tarasach, balkonach i wystających częściach konstrukcji dachowej. Powstające w wyniku ich rozkładu zanieczyszczenia są często wypłukiwane przez wodę opadową, przedostając się na powierzchnię elewacji, także za sprawą osadzającej się na nich rankami i wieczorami pary wodnej. Niebezpieczne i nieestetyczne są też rozprzestrzeniające się na powierzchni ścian grzyby i pleśnie.

Tempo brudzenia się elewacji zależy zwykle od rodzaju wykorzystanego materiału. Głównym czynnikiem przyspieszającym powstawanie zabrudzeń jest zwykle nasiąkliwość. Im okaże się ona wyższa, tym szybciej niesione przez wodę substancję przenikną w głąb struktury tworzącej elewację. Liczy się także gładkość powierzchni czy ilość zagłębień. W utrzymaniu elewacji w czystości ważna jest wytrzymałość użytego materiału na środki czyszczące oraz silny strumień wody lub powietrza.

W jaki sposób można utrzymać elewację z mineralnego klinkieru elastycznego w czystości?

Elewacyjne mineralne płytki klinkierowe odznaczają się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Są odporne na czynniki mechaniczne, w tym nacisk czy ścieranie. Ze względu na swoją strukturę składającą się z piasku kwarcowego o różnym uziarnieniu zmieszanego z barwnikami na bazie tlenków żelaza oraz spojonych za pomocą dyspersyjnych żywic polimerowych mają znikomą nasiąkliwość, która wynosi zaledwie 3%. Podobne właściwości ma zaprawa używana do ich mocowania oraz fugowania przerw między poszczególnymi płytkami. Dzięki takim cechom elewacja z elastycznych płytek klinkierowych nie ulega zbyt szybko zabrudzeniom, a nawet jeśli się zdarzą, nie wnikają głęboko w materiał. Płytki nie są także dobrym podłożem do rozwoju mikroorganizmów, nie będą więc podatne na szybki rozwój glonów czy grzybów.

Co ważne, mała nasiąkliwość w połączeniu z wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne pozwala na mycie powierzchni płytek silnym strumieniem wodyElewacja z mineralnych płytek klinkierowych może więc być łatwo czyszczona przy wykorzystaniu jednego z ogólnodostępnych modeli myjek ciśnieniowych. Trzeba zwrócić uwagę na to, że najlepsze efekty można uzyskać, przeprowadzając próbę na mniej widocznym fragmencie elewacji, co pozwoli na sprawdzenie ciśnienia niezbędnego do uzyskania odpowiedniego efektu oraz ustalenie optymalnej odległości lancy urządzenia od powierzchni płytek. Jest to istotne dla uzyskania równomiernych efektów, bez obszarów lepiej i gorzej oczyszczonych.

Warto pamiętać, że w większości przypadków elastyczne płytki klinkierowe nie potrzebują częstego czyszczenia, ponieważ ze względu na swoją charakterystykę nie brudzą się w szybkim tempie. Nieco większa częstotliwość pielęgnacji będzie jednak potrzebna na terenach o mocno zanieczyszczonym powietrzu, zwłaszcza po sezonie grzewczym. Podobna sytuacja może się zdarzyć w przypadku budynków położonych w sąsiedztwie lasów, dużych skupisk drzew, na terenach podmokłych czy niedaleko zbiorników wodnych. Trzeba jednak podkreślić, że w porównaniu z innymi materiałami elewacyjnymi elastyczne mineralne płytki klinkierowe wymagają znacznie rzadszych zabiegów pielęgnacyjnych. Nie trzeba też stosować do nich żadnych dodatkowych impregnatów, koniecznych przy tradycyjnym klinkierze.

Materiał partnera